Gwarancja płatności budowlanych

A A A

Do Sejmu trafił projekt ustawy o gwarancji płatności budowlanych. Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że przy zawieraniu umów o wykonanie robót budowlanych, wykonawca mógłby zażądać udzielenia gwarancji płatności w formie gwarancji bankowych lub poręczenia banku. Ustawa obligowałaby zamawiającego prace do spełnienia takich żądań.

 

Gwarancji płatności mógłby też udzielać Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji państwowej lub podmioty gospodarcze, w których Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji. O bankowych gwarancjach mówi Prawo bankowe w art. 80-88. Jeżeli bank udziela gwarancji płatności - a prace zostaną wykonane zgodnie z umową, zaś zamawiający nie zapłaci należności - zapłaci za nią bank. Jednak gwarancja bankowa, po pierwsze, kosztuje, a po drugie, musi mieć zabezpieczenie, podobnie jak kredyt. Ten, za kogo miałby ewentualnie płacić bank, musi zaoferować jakieś zabezpieczenie, np. hipotekę, weksel poręczony czy lokatę. Na jakich warunkach banki miałyby udzielać gwarancji wynikających z proponowanej ustawy, określiłaby dopiero Komisja Nadzoru Bankowego. Rozwiązania przyjęte w projekcie mają służyć przede wszystkim podwykonawczym przedsiębiorstwom budowlanym. Szerzej na ten temat w artykule: "Przeciw zatorom płatniczym w budownictwie".

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gwarancja płatności budowlanych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny