GUS - analiza rynku nieruchomości

A A A

Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę traktującą o rynku nieruchomości w 2005 r. w Polsce. Analiza przeprowadzona została na podstawie umów sprzedaży nieruchomości. Badaniem objęto wszystkie starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. W zebranych informacjach opisano 213 000 transakcji, to jest o 11% mniej w stosunku do roku 2004. Badaniem objęto wszelkie rodzaje transakcji, tj. dokonane na wolnym rynku, zawarte w wyniku przetargu lub bezprzetargowe, gdzie stroną był Skarb Państwa, gmina, powiat, województwo, osoba fizyczna lub osoba prawna. Jedna trzecia transakcji to obrót lokalami mieszkalnymi, prawie jedna czwarta - gruntami zabudowanymi. Największy udział, bo 38%, ma obrót użytkami rolnymi. Te trzy rodzaje transakcji to w zasadzie 96% rynku.

 

Z analizy wynika, że średnie ceny 1 m2 lokali mieszkalnych w stosunku do 2004 r. wzrosły w 2005 r. o ok. 20%, a budynków mieszkalnych nawet o 40%. Pogłębiło się jednak zróżnicowanie tych cen w skali kraju. Najwyższa średnia cena notowana jest w województwie mazowieckim i wynosi 3700 zł/m2. Jest to zdecydowanie więcej niż w innych regionach kraju. W innych znajdujących się w czołówce województwach, tj. w wielkopolskim i małopolski, średnie ceny są o połowę niższe. Również wzrost cen mieszkań jest bardzo zróżnicowany regionalnie. Największy w 2005 r. GUS zanotował w Łodzi, ale tam też może to wynikać ze struktury transakcji.

 

Wśród transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych dominowały kupno-sprzedaż użytków rolnych i gruntów zabudowanych. Najwięcej tych ostatnich przypada na województwo dolnośląskie i mazowieckie - łącznie to aż 35% tego rynku.

 

Ceny gruntów zabudowanych wzrosły o ok. 10 %, użytków rolnych zaś o 30%. Widać wyraźnie większe zainteresowanie ziemią rolną, choć liczba transakcji dotyczących gruntów utrzymała się w zasadzie na poziomie z 2004 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
GUS - analiza rynku nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny