Grzywna za brak modernizacji przy wielu współwłaścicielach budynku

A A A

Jednej z gmin w województwie dolnośląskim nadzór budowlany nakazał remont instalacji kominowych w zarządzanym przez urzędników budynku. Ponieważ modernizacja nie została przeprowadzona w wyznaczonym czasie, powiatowy inspektorat nadzoru chciał, zgodnie z zapisami umieszczonymi w nakazie, ściągnąć karę grzywny, jednak burmistrz odwołał się od tej decyzji do wojewódzkiego INB. Chcąc powstrzymać wyegzekwowanie płatności tłumaczył, że brak zaleconego remontu nie jest zawiniony przez gminę. Ta już dawno przeprowadziłaby modernizację gdyby nie fakt, że wystąpił problem w kwestii porozumienia się z jedną ze współwłaścicielek nieruchomości, która nie chciała wyrazić zgody na realizację przedsięwzięcia. Co więcej władze gminy twierdziły, że w tym samym czasie toczy się postępowanie przed sądem, mające na celu uzyskanie zgody na przeprowadzenie remontu poprzez wyrok.

Pomimo takiej argumentacji wojewódzki PNB zajął stanowisko tożsame z powiatowym inspektoratem. Zdaniem organu celem nałożenia i wyegzekwowania kary było odpowiednie zmotywowanie gminy do realizacji przedsięwzięcia.

Władze gminy nie zgodziły się z takim obrotem spraw i zaskarżyły wydane decyzje do sądu. WSA we Wrocławiu w wyroku z 13.6.2017 r. (II SA/Wr 100//17) przychyliły się do stanowiska gminy i uchyliły wcześniejsze postanowienia INB. W opinii sądu organy nadzoru przy rozpatrywaniu okoliczności sprawy niesłusznie pominęły kwestię zależności przeprowadzenie remontu od wydania zgód przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Dodatkowo przy nałożeniu i próbie egzekucji kary nie wzięto pod uwagę możliwości finansowych gminy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Grzywna za brak modernizacji przy wielu współwłaścicielach budynku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny