Grunt rolny czy budowlany?

A A A

W sytuacji gdy nieruchomość ma inne przeznaczenie w chwili otwarcia i działu spadku, o charakterze prawnym i wartości nieruchomości decyduje data podziału. Tak Sąd Najwyższy uzasadnił jeden ze swoich wyroków (V CSK 478/10).

 

W rozpatrywanej przez SN sprawie, w spadku znalazła się ziemia o przeznaczeniu rolnym. Żona i dzieci odziedziczyli po spadkodawcy liczące nieco ponad hektar gospodarstwo rolne wraz z budynkami. Jednakże w trakcie trwającej procedury spadkowej zmieniło się przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym w chwili podziału działki miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość mogła zostać przeznaczona na cele budowlane. W konsekwencji wartość działki znacząco wzrosła. Kwestia zmiany przeznaczenia nieruchomości wywołała konflikt między spadkobiercami.

 

Sąd rejonowy, a za nim okręgowy, posiłkując się opinią biegłego i uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczał wydzielenie z gospodarstwa działek budowlanych (pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą o wiejskim stylu zamieszkania), dokonał takiego wydzielenia. W wyniku działu spadku żona otrzymała zagrodę i grunt rolny, natomiast dzieci – wykrojone działki budowlane. Sąd wydzielił również wspólną działkę na drogę dojazdową i wyznaczyły niezbędne służebności drogi koniecznej, umożliwiające dojazd z każdej parceli do drogi publicznej. Dzieci, niezadowolone z takiego podziału nieruchomości, złożyły skargę do SN. Zdaniem skarżących za podstawę do ustalania wartości gruntu powinien być wzięty jego stan w chwili otwarcia spadku, kiedy miał on charakter rolny, a nie obecny (przez to dzieci dostały mniejsze działki).

 

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem skarżących. Wprawdzie wartość spadku ustala się według stanu z chwili ustania wspólności ustawowej, otwarcia spadku, ale według wartości z chwili dokonywania podziału, biorąc pod uwagę okoliczności istniejące w chwili podziału. Trafnie zatem sądy niższych instancji dokonały kwalifikacji dzielonej nieruchomości, mianowicie przez pryzmat jej aktualnego (z daty działu) przeznaczenia. Dla ustalenia bowiem w postępowaniu działowym, czy nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, decydujące znaczenie ma jej charakter według stanu z daty działu, oceniany według obowiązujących w tej dacie przepisów. A o tym charakterze przesądził miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Grunt rolny czy budowlany?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny