Gminy mogą jedynie pobierać opłaty adiacenckie

A A A

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził w wyroku, że gminy nie są uprawnione do pobierania dodatkowych opłat za wodociąg i kanalizację od osób, które z udogodnień tych chcą korzystać. Wszelkie należne gminie kwoty zawierają się w opłatach adiacenckich.

 

Wyrok został wydany w sprawie podkrakowskiej gminy Zielonki, która w latach 2002–2006 pobrała od osób, które chciały się przyłączyć do sieci wodociągowej po 2600 zł na rozbudowę infrastruktury technicznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że takie działanie gminy naruszyło art. 8 ust. 1 starej ustawy antymonopolowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), bo opłata taka nie była w ogóle przewidziana. Doszło zatem do nadużycia pozycji dominującej na rynku lokalnym. UOKiK podkreślał, że zainteresowany nie może finansować budowy i rozbudowy sieci wodociągowej, lecz musi tylko na własny koszt zbudować przyłącze. Gmina nie miała więc podstaw prawnych, aby pobierać opłaty za podłączenie do sieci. Jeśli chciała odzyskać przynajmniej część nakładów, miała od tego opłatę adiacencką. To jedyny prawnie dopuszczalny sposób partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej finansowanych przez Skarb Państwa lub samorządy. Inwestycje te bowiem zwiększają wartość ich nieruchomości i wójt (burmistrz, prezydent miasta) mogą w drodze indywidualnych decyzji ustalać opłaty adiacenckie właścicielom działek. W postępowaniu przed UOKiK gmina wyjaśniała, że podłączenie do sieci tych domów, które nie partycypowały w kosztach budowy, byłoby niesprawiedliwe, bo na jej terenie sieci budowane były głównie jako inicjatywy społeczne. Dopiero w 2006 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). Pozwala ono jedynie pobierać opłaty, które mają pokryć koszty prób technicznych związanych z przyłączaniem do sieci. Wyrok nie jest prawomocny. Gminie przysługuje apelacja.

 

(Sygn.: XVII Ama 49/07)

Ocena artykułu:
Oceniono 1 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gminy mogą jedynie pobierać opłaty adiacenckie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny