GEOPORTAL2 bez numerów ksiąg wieczystych

A A A

Trwa postępowanie z urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy prawnej na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) numerów ksiąg wieczystych.


Na początku kwietnia Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych w serwisie GEOPORTAL2 do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie.

W opinii organu chroniącego dane osobowe, w księgach wieczystych znajduje się wiele informacji mogących zostać wykorzystanymi wbrew woli i interesom osób, których dotyczą. Podanie w serwisie internetowym numeru księgi, ułatwia zatem dostęp do imienia i nazwiska właściciela nieruchomości, jego numeru PESEL, czy zobowiązaniach finansowych wynikających z faktu jej posiadania. W wydanym komunikacie prezes UODO zaznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Zatem do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości. Tymczasem żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością GGK, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.

W komunikacie podkreślono także, że Prezes UODO, a wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wielokrotnie występował do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących udostępniania przez właściwe organy danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
GEOPORTAL2 bez numerów ksiąg wieczystych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny