Farma fotowoltaiczna a podatek od nieruchomości

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zajął się sporem podatkowym związanym z panelami fotowoltaicznymi.


Wiosną 2022 r. do fiskusa z wnioskiem o interpretację podatkową zwróciła się firma, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Spółka planowała na terenie gminy rozpocząć inwestycję polegającą na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej. We wniosku o interpretację przedsiębiorcy podali specyfikację techniczną planowanej inwestycji. Chodziło o montaż paneli (ogniw) fotowoltaicznych na otwartym terenie, przy czym owe panele składały się z płyt krzemowych półprzewodnikowych, które pod wpływem promieniowania świetlnego działają jako generatory energii elektrycznej. Firma tłumaczyła, że panele są elementami wymiennymi niepołączonymi w sposób trwały z ramą, jak również z słupem wbitym w ziemię. Są za to połączone siecią kabli poprowadzonych pod powierzchnią gruntu wykopem o szerokości 0,5 m. Dodatkowymi elementami farmy miały być przetwornice i transformatory, które również nie są połączone w sposób stały z gruntem. Panele fotowoltaiczne miały być montowane na specjalnych ramach, które następnie mocuje się do słupów wbijanych do ziemi przy użyciu małego kafaru. Spółka wyjaśniła, że planowana farma miała by być wybudowana na działce gruntowej o powierzchni 2 ha, przy czym przedmiotem zabudowy będzie maksymalnie 30% gruntu i ta część gruntu będzie wyłączona z produkcji rolnej, pozostała część gruntu, niezajęta na infrastrukturę techniczną pozostanie gruntem rolnym, na którym będą zasiane trawy.

Przedsiębiorcy chcieli wiedzieć:

1) jaką powierzchnię gruntu należy przyjąć do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej?

2) czy panele fotowoltaiczne są budowlami w rozumieniu przepisów art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 70; dalej PodLokU) i czy podlegają opodatkowaniu stawką podatku od wartości budowli?

3) czy panele fotowoltaiczne są urządzeniami technicznymi posiadającymi części budowlane w postaci pali do mocowania na gruncie?


Przedstawiając fiskusowi swój punkt widzenia, spółka wskazała, że w jej ocenie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w stawce przewidzianej dla gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowana powinna być powierzchnia gruntu faktycznie wykorzystywana do jej prowadzenia, czyli teren przysłonięty panelami fotowoltaicznymi. Przedsiębiorcy uważali ponadto, że panele fotowoltaiczne nie są budowlami, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU, gdyż są wymiennymi urządzeniami energetycznymi z możliwością ich montażu w dowolnym miejscu, a co za tym idzie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle. Ponieważ jednak planowane panele fotowoltaiczne miały posiadać części budowlane w postaci słupów, na których miały być usadowione, słupy te, jako budowle powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przy stawce 2%.

Skarbówka była jednak innego zdania. W opinii organu podatkowego spółka powinna płacić podatek według najwyższej stawki i to od całego gruntu, bowiem jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszenie trawy na gruntach, które spółka określała mianem rolniczych, będzie tylko przy okazji. Fiskus zauważył, że panele fotowoltaiczne będą wręcz zacieniały roślinność, co ograniczy jej wzrost.

W ostatniej kwestii organ podatkowy stwierdził, że ze względu na złożony charakter farmy wszystkie elementy, w tym urządzenia, instalacje, elementy konstrukcyjne są ze sobą zintegrowane, stanowiąc tym samym jednolity „ustrój konstrukcyjny”. W ocenie skarbówki tylko w połączeniu ze wszystkimi elementami panele stanowią całość techniczno-użytkową i mogą spełniać swoją funkcję i stanowić źródło energii odnawialnej. Paneli nie można zatem „rozbijać” na czynniki (elementy) o charakterze budowlanym i niebudowlanym.

Spółka zaskarżyła uzyskaną interpretację, a WSA w Gdańsku w wyroku z 7.3.2023 r. (I SA/Gd 1071/22) częściowo stanął po jej stronie. Sąd uznał, że powierzchnia gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla prowadzenia działalności. Bez znaczenia było zatem, że część gruntu ma być wykorzystywana rolniczo.

Z kolei, co do kwalifikacji ogniw fotowoltaicznych jako budowli sąd przychylił się do twierdzenia spółki i uznał, że owe ogniwa nie stanowią budowli. WSA w Gdańsku zauważył, że ogniwa fotowoltaiczne wraz ze stołami konstrukcyjnymi oraz innymi elementami farmy tworzą całość użytkową, ale nie tworzą całości technicznej, gdyż są wykonane według innej techniki. Za budowle należy uznać tylko części budowlane całego urządzenia (np. kotwy, palowanie, płyty betonowe). Dlatego tylko w takim zakresie podlegają one podatkowi od nieruchomości.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Farma fotowoltaiczna a podatek od nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny