F-16 przyczyną obniżenia wartości nieruchomości

A A A

Sąd Najwyższy orzekł (II CSK 367/08), iż właścicielom domu jednorodzinnego przysługuje odszkodowanie, jeżeli w skutek działalności lotniska wojskowego zlokalizowanego w jego pobliżu, nastąpiło obniżenie wartości rynkowej nieruchomości.

 

Wyrok jest następstwem pozwu o odszkodowanie w kwocie 76 600 zł, jaki Wacława i Remigiusz D. złożyli przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury, z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

 

W przedmiotowej sprawie wystąpił następujący stan faktyczny. Małżeństwo D. w 1990 r. wprowadzili się do wybudowanego przez siebie domu jednorodzinnego położonego w miejscowości Krzesiny pod Poznaniem. Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż w zamieszkiwanej przez nich miejscowości znajduje się lotnisko wojskowe, którego początki sięgają 1941 r., kiedy to niemieckie władze okupacyjne zlokalizowały w Krzesinach fabrykę Focke-Wulfa. Od 2006 r. na terenie lotniska stacjonuje 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, mająca na wyposażeniu m.in. samoloty odrzutowe F-16.

 

Na mocy rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z 2004 r. wydanego w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z 2001 r. prawo ochrony środowiska, teren wokół lotniska, ze względu na hałas, jaki wywołują starty i lądowania samolotów wojskowych, podzielono na pięć stref. W jego następstwie dom państwa D. znalazł się w strefie oznaczonej literą D, co oznacza, iż na wskazanym terenie obowiązuje całkowity zakaz wznoszenie budynków przeznaczonych na długotrwały pobyt ludzi. Fakt ten spowodował w ocenie małżeństwa D. obniżenie wartości nieruchomości, co znalazło potwierdzenie w późniejsza opinia biegłego. W pozwie wskazywano również na znaczne utrudnia związane ze znalezieniem potencjalnych nabywcy nieruchomości, a także na niemożności wybudowania na działce domu dla ich syna. Wobec powyższego zażądali oni, w oparciu o treść art. 129 ust. 2 ww. ustawy, odszkodowania we wskazanej kwocie oraz dodatkowo zwrot kosztów wymiany okien na dźwiękoszczelne. Sąd I instancji uznał roszczenie jedynie w części dotyczącej zwrotu kosztów wymiany okien. W uzasadnieniu wskazano, iż małżeństwo D. rozpoczynając budowę domu w pobliżu już istniejącego lotniska, mieli świadomość, z jakimi uciążliwościami się to wiąże. Sąd wskazał jednocześnie, iż brak jest związku przyczynowego pomiędzy ustanowieniem przez wojewodę obszarów ograniczonego użytkowania, a spadkiem rynkowej wartości nieruchomości. Wskazane rozstrzygnięcie podtrzymał w mocy również sąd II instancji, co spowodowało, iż małżeństwo D. złożyło skargę kasacyjną.

 

Sąd Najwyższy nie zgodził się jednak z powyższym wyrokiem. Uchylił on werdykt sądu II i nakazał przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w części dotyczącej nie przyznania małżonkom D. odszkodowania. W uzasadnieniu wskazano jednak, iż art. 129 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska nie może być podstawą przyznania odszkodowania, gdyż obniżenie wartości handlowej nieruchomości, nie pozostaje w przedmiotowej sprawie, w związku przyczynowym z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. Jeżeli nie można dochodzić odszkodowania na podstawie ww. przepisu, zdaniem SN właściwym w przedmiotowej sprawie będzie art. 435 KC. Przepis ten umożliwia dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez działalność przedsiębiorstwa lub zakładu wprowadzonego w ruch za pomocą sił przyrody, a takim niewątpliwie jest lotnisko.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
F-16 przyczyną obniżenia wartości nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny