Split payment w samorządach

A A A

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług czeka na podpis prezydenta. Po jej wejściu w życie, co stanie się 1.11.2019 r. zmiany dotyczące rozliczeń obejmą także samorządy.


W związku ze zmianą przepisów zmodyfikowano katalog towarów wrażliwych, który teraz będzie stanowił Załącznik nr 15 do ustawy. Wśród wymienionych tam grup towarów i usług znalazły się także usługi budowlane.

Akt prawny zmienia mechanizm podzielonej płatności, a także modyfikuje zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy z podmiotem dokonującym dostawy towarów wrażliwych za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy. Teraz obowiązuje jeszcze limit kwotowy – jeśli wartość towarów wrażliwych nabywanych od jednego dostawcy nie przekroczyła 50 tys. zł miesięcznie, przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności nie mają zastosowania. W toku prac nad nowelizacją brano pod uwagę możliwość znacznego obniżenia tego limitu, jednak ostatecznie w ogóle z niego zrezygnowano. Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji podatnicy nabywający towary wrażliwe będą odpowiadali za zobowiązania sprzedawcy niezależnie od kwoty zakupionego towaru. Zwolnienie z solidarnej odpowiedzialności będzie następowało w przypadku, kiedy kupujący zapłaci za towar z wykorzystaniem split payment, nawet jeśli nie będzie to obowiązkowe. (czyli dla kwoty transakcji poniżej 15 tys. zł).


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
<em>Split payment</em> w samorządach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny