Działkowcy zwolnieni z opłat za korzystanie ze środowiska

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że działkowcy są zwolnieni z opłat za korzystanie ze środowiska (II SA/Bk 637/07). Zasady podziału wnoszonych opłat ekologicznych określone są w Prawie ochrony środowiska. Opłaty te, w zależności od źródła wpływu, rozdziela się pomiędzy fundusze ochrony środowiska na różnych szczeblach samorządu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W 2007 r. Marszałek Województwa Podlaskiego wydał decyzję o nałożeniu opłaty za pobór wody przez kilka ostatnich lat przez jeden z ogrodów działkowych. Organ uznał, że Polski Związek Działkowców (PZD) musiał uiszczać opłaty za pobór wód podziemnych. Działkowcy odwołali się od tej decyzji. Argumentowali, że art. 16 ustawy z 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz analogiczne przepisy z 1981 r. zwalniają związek z podatków i opłat (w tym administracyjnych i skarbowych) w zakresie prowadzenia działalności statutowej. Do działalności statutowej należy natomiast z całą pewnością użytkowanie działek, prowadzenie upraw itp., czego nie da się zrobić bez ich nawadniania. Zwolnienia przysługują też zwykłym działkowcom, bo prowadzenie upraw ogrodniczych na działkach nie jest możliwe bez poboru wody. Działkowcy argumentowali też, że ogólny reżim prawny przewidziany w art. 273 Prawa ochrony środowiska dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska przypomina ten dotyczący podatków, z których – jak powiedziano powyżej – działkowcy są zwolnieni. Zdaniem wnoszących skargę do WSA oznacza to, że nie są oni zobowiązani także do uiszczania opłat ekologicznych.

 

W uzasadnieniu swojego wyroku WSA podał, że opłaty za korzystanie ze środowiska to nietypowy, swoisty podatek stanowiący przychód funduszy celowych. Zwłaszcza opłata za pobór wód jest zarówno publicznoprawnym, jaki i nieodpłatnym, przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym. Nosi więc wszystkie cechy charakterystyczne dla podatku. Sąd uznał, że prawo ochrony środowiska (obowiązujące od 2001 r.) nie wyeliminowało przewidzianego wcześniej zwolnienia podmiotowego dla PZD i indywidualnych dla działkowców. Co więcej, zwolnienie to zostało wyraźnie przedłużone przez przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W związku z tym ogródki działkowe i działkowicze cały czas są zwolnieni z opłat za korzystanie ze środowiska i nie muszą płacić za pobór wód. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Organowi przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Działkowcy zwolnieni z opłat za korzystanie ze środowiska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny