Dostęp do drogi publicznej musi być faktyczny

A A A

W jednej z pomorskich miejscowości wójt wydał decyzję o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego, znajdującego się na tej samej nieruchomości. Decyzja ta została jednak zaskarżona, bowiem zdaniem zarządu gospodarki komunalnej, została podjęta w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Chodziło dokładnie o dostępność owej nieruchomości do drogi publicznej.

 

Spór trafił na wokandę WSA w Gdańsku. W toku sprawy okazało się, że władze gminy niesłusznie założyły, że sporna działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Okazało się bowiem, że o ile w chwili wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w granicach objętych mpzp znajdowała się działka, zapewniająca dostęp mieszkańców przedmiotowej posesji do drogi publicznej, o tyle po zrealizowaniu zapisów planu miejscowego sytuacja ta zmieni się. Grunt, który obecnie jest wykorzystywany jako ciąg pieszo-jezdny, łączący posesje z drogą publiczną, później zostanie przeznaczony na powiększenie nieruchomości przylegających do niego. Dostęp do drogi publicznej w chwili wydawania decyzji należało zatem uznać za tymczasowy, a nie gwarantowany również w przyszłości. Z kolei ten wymóg – zapewnienia możliwości dostępu do drogi publicznej w czasie po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do której zostały wydane warunki zabudowy – jest wskazany w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

WSA w Gdańsku w wyroku z 15.6.2016 r. (II SA/Gd 654/15) uchylił wydaną przez wójta decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dostęp do drogi publicznej musi być faktyczny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny