Dochód ze sprzedaży kilku działek trzeba wykazać w PIT

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzył sprawę dotyczącą wykazania w PIT dochodu ze sprzedaży kilku działek.

 

Fiskus dokonał kontroli działalności gospodarczej jednego z podatników, który prowadził firmę, ale jednocześnie dodatkowo sprzedawał działki budowlane, wcześniej kupione jako grunty rolne. Mężczyzna, składając deklarację PIT-36L, wykazał wyłącznie dochód uzyskany z tytułu funkcjonowania firmy. Kontrolerzy określili wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie wyższej niż zadeklarował mężczyzna. Organy podatkowe wyszły z założenia, że nie zewidencjonował on przychodów wynikających ze sprzedaży działek, które ich zdaniem powinny również zostać uznane za przychody z działalności gospodarczej.

 

Podatnik zaskarżył tę decyzję. Argumentował przy tym, że osiągnął on przychód ze zbycia nieruchomości, a nie z tytułu prowadzenia firmy. Zdaniem mężczyzny nie ma podstaw do uznania, że o prowadzeniu działalności przesądzają podjęte czynności, takie jak podział nieruchomości czy złożenie wniosków o wydanie decyzji ustalających warunki zabudowy, liczba i częstotliwość transakcji sprzedaży oraz osiągnięcie zysku.

 

WSA w Poznaniu w nieprawomocnym wyroku z 14.3.2013 r. (akt I SA/Po 972/12) stanął po stronie organów podatkowych. Sąd orzekł, że dochód ze zbycia kilkudziesięciu nieruchomości trzeba wykazać w zeznaniu rocznym PIT jako dochód z działalności gospodarczej. WSA wykazał, że podatnik podjął aktywne działania w celu sprzedaży nieruchomości, takie jak wykazują handlowcy działający w branży obrotu nieruchomościami. Co za tym idzie, jego postępowanie miało charakter profesjonalny, stały i zorganizowany. To z kolei sprawiło, że mężczyzna funkcjonował tak, jakby prowadził działalność gospodarczą w tym zakresie. Przychód uzyskany z tego tytułu należy zatem uznać za osiągnięty właśnie z tytułu działalności gospodarczej.

 

Zmiany w przepisach podatkowych sprawiły, że obecnie według art. 43 ust. 1 pkt 9 VATU (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane. Przed 1 kwietnia nie było jednak zapisu, który jednoznacznie definiowałby tereny budowlane. To powodowało wiele wątpliwości interpretacyjnych i skutkowało wieloma sporami między podatnikami a fiskusem. Główną przyczyną komplikacji był brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego miejsca oraz brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Skoro dana nieruchomość nie była jednoznacznie oznaczona jako teren budowlany, zdaniem wielu podatników można było go uznać za inny grunt, nieobjęty VAT-em. Sądy w rozpatrywanych sprawach wyjaśniały, że w podobnych sytuacjach do oceny nieruchomości może posłużyć ewidencja gruntów i budynków. Wykazanie, że dana działka jest sklasyfikowana w tym dokumencie jako budowlana, wystarczyło by uznać jej sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT.

 

Obecnie VATU zawiera definicję terenów budowlanych. Według ustawy są nimi tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem Ministerstwa Finansów, jeśli dojdzie do sprzedaży działki, dla której nie ma mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu, nie podlega ona opodatkowaniu. Po wejściu w życie nowych przepisów, klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntów i budynków przestała mieć znaczenie w tym zakresie.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dochód ze sprzedaży kilku działek trzeba wykazać w PIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny