Do kogo należą budynki wzniesione na potrzebę czasowego użytkowania gruntu?

A A A

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie automatycznego przejścia na własność właściciela gruntów budynków wzniesionych na użyczonym gruncie tylko na potrzebę czasowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozpatrywana przez sąd sprawa dotyczyła gruntów, które w 1997 r. zostały użyczone do użytkowania na mocy umowy zawartej między spółką D., a Prezydentem Wrocławia (jako przedstawicielem Skarbu Państwa). Przedsiębiorstwo na terenie obejmującym ponad 3 ha powierzchni zorganizowało punkt sprzedaży piasku. Na tę potrzebę obiekt został wyposażony w odpowiednią infrastrukturę. Siedem lat później spółka złożyła wniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntu, a także znajdujących się na nim budynków i urządzeń, jednak pomimo wieloletnich negocjacji w tym zakresie nie udało się osiągnąć porozumienia z władzami miasta. Prezydent Wrocławia wniósł przeciwko przedsiębiorstwu pozew, w którym domagał się opróżnienia przedmiotowego terenu z wszelkiego rodzaju infrastruktury (w tym budynków, urządzeń i maszyn) oraz opuszczenia nieruchomości.

W pierwszym wyroku przychylono się do wniosku przedstawiciela Skarbu Państwa i nakazano spółce nie tylko wyprowadzkę z zajmowanego obszaru, ale także oczyszczenie go z wszelkiej zabudowy. Przedsiębiorstwo odwołało się jednak od powyższej decyzji. Sąd II instancji również nakazał spółce opuszczenie i oczyszczenie spornego terenu, jednocześnie jednak umorzył postępowanie w części dotyczącej likwidacji urządzeń i instalacji. W ocenie tego organu działanie takie wykraczało poza działania objęte pozwem. Również ten wyrok wzbudził sprzeciw spółki, która złożyła na niego skargę kasacyjną. Przedstawiciele przedsiębiorstwa stali na stanowisku, że wyrok sądu II instancji jest właściwie niemożliwy do realizacji. Nie wskazano bowiem, jakie konkretnie działania powinny zostać przeprowadzone, a jaki nie.

Sąd Najwyższy w wyroku z 5.11.2015 r. (V CSK 78/15) zgodził się z powyższą opinią spółki. W uznaniu SN we wcześniejszych wyrokach nie zostało stwierdzone, w jakim stanie i formie znajdują się budynki, które w „międzyczasie” zostały wzniesione na gruncie użytkowanym przez przedsiębiorstwo – czy są one np. trwale związane z gruntem, czy też nie – i co właściwie powinno się z nimi zrobić w omawianej sprawie, tzn. czy powinny zostać usunięte przez podmiot tymczasowo korzystający z nieruchomości, czy też automatycznie przejść na własność prawowitego właściciela działki.

Sąd przy rozpatrywaniu sprawy powołał się na art. 47 § 3 KC, który brzmi: „Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych”. O tym, jaki charakter miały budynki w omawianym przypadku musi jednak ponownie zdecydować sąd.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Do kogo należą budynki wzniesione na potrzebę czasowego użytkowania gruntu?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny