Dla kogo wakacje podatkowe?

A A A

Na wokandę WSA w Szczecinie trafił spór, co do terminu płatności podatku z tytułu zakupu nowo wybudowanych nieruchomości. Obiektami, których dotyczył konflikt były dwa lokale o wysokim standardzie, kupione przez podatnika w maju 2013 r. Nieruchomości te zaledwie dwa miesiące wcześniej uzyskały zezwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Prezydent miasta, na terenie którego się one znajdowały, powołując się na art. 6 ust. 1 OpłLokU (według którego obowiązek podatkowy istnieje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstały okoliczności uzasadniające jego powstanie), ustalił wysokość podatku od nieruchomości oraz nakazał jego uiszczanie począwszy od czerwca 2013 r. Z decyzją tą nie zgodził się właściciel lokali. Jego zdaniem, powinien on płacić podatek począwszy od 1.1.2014 r. Tak bowiem wynika z art. 6 ust. 2 OpłLokU.

Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ ten stanął po stronie prezydenta miasta. Argumentował przy tym, że jego zdaniem przepis, na który powoływał się podatnik dotyczy wyłącznie tych nowych nieruchomości, które on sam wybudował. Mężczyzna nie zgodził się również z tym werdyktem i skierował sprawę do sądu.

WSA w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z 27.2.2014 r. (I SA/Sz 1222/13) orzekł na korzyść podatnika. W opinii sądu z wakacji podatkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, może skorzystać nie tylko ten, kto prowadził inwestycję, lecz także ten, kto nabył gotowy, nowo wybudowany obiekt. Uzasadniając swoją decyzję organ powołał się na orzecznictwo, m.in. na wyrok NSA z 10.3.2010 r. ( II FSK 1766/08). W konsekwencji rozważań WSA uchylił decyzję SKO.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dla kogo wakacje podatkowe?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny