Decyzja o uwłaszczeniu nie może naruszać praw osób trzecich

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż niedopuszczalnym jest uwłaszczenie państwowych osób prawnych, jeżeli pozostaje do rozpoznania wniosek byłego właściciela o przyznanie prawa własności do nieruchomości (I SA/Wa).

 

Wyrok jest następstwem sporu, jaki toczył się od kilkunastu lat pomiędzy Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. a Fundacją im. Kościelskich. Otóż przypomnieć należy, iż wskazana fundacja założona w Genewie jest jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych. Powstała na mocy testamentu, zmarłej w 1959 r. Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Kościelskim wybitnym polskim poecie i mecenasie sztuki. Fundatorka przed II Wojną Światową była właścicielką m.in. kamienicy na warszawskiej starówce. W trakcie działań wojennych kamienica została doszczętnie zniszczona. W latach 50. została odbudowana i stała się siedzibą Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, przekształconego w latach 90. w spółkę akcyjną.

 

Fundacja po 1989 r. czyniła liczne kroki zmierzające do zwrotu wskazanej nieruchomości. Złożony jednak przez nią wniosek o uwłaszczenie został przez ówczesnego wojewodę warszawskiego rozpatrzony odmownie. Wskazany organ administracji w 1993 r. uwłaszczył wymienione powyżej przedsiębiorstwo. Jako podstawę prawną przeniesienia własności wskazano art. 2 ust. od 1 do 3 ustawy uwłaszczeniowej z 1990 r. Fundacja podjęła więc odpowiednie kroki prawne zmierzające do unieważnienia spornej decyzji, co stwierdził dopiero w 2008 r. Minister Infrastruktury.

 

Ze wskazanym rozstrzygnięciem nie zgodziło się przedsiębiorstwo, które złożyło skargę do WSA. Skarga została jednak oddalona. W uzasadnieniu do orzeczenia sędzia sprawozdawca wskazał, iż unieważnienie decyzji dekretowej wywołuje skutek ex tunc (z mocą wsteczną). Wskazaną decyzję o uwłaszczeniu należy uznać więc za nieistniejącą. W uzasadnieniu wskazano również, iż decyzja o uwłaszczeniu nie może naruszać praw osób trzecich, a takim w przedmiotowej sprawie jest ww. fundacja. Wskazać należy, iż na skutek omawianego orzeczenia możliwym jest, iż były właściciel, a także jego następcy prawni stali się stroną postępowania uwłaszczeniowego, zgodnie z ww. ustawą o uwłaszczeniu. Wyrok jest nieprawomocny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Decyzja o uwłaszczeniu nie może naruszać praw osób trzecich
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny