Czy wywłaszczenie gruntów pod drogi uprawnia do ulgi w VAT?

A A A

Sądowym wyrokiem zakończył się spór pomiędzy fiskusem a jedną z gmin, na terenie której wywłaszczono część nieruchomości pod budowę dróg.

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do skarbówki zwrócili się urzędnicy, bowiem chcieli upewnić się, czy przekazanie nieruchomości na cel publiczny i związane z tym odszkodowanie w omawianym przypadku uprawnia do skorzystania z ulgi w VAT. Chodziło o działki, które zostały wywłaszczone na potrzebę budowy dróg i przeszły we władanie województwa. W zamian za przejęcie własności tych gruntów wojewoda wyznaczył gminie odszkodowanie. Ponieważ wcześniej tereny te nie były przez gminę użytkowane w ramach działalności gospodarczej, ani nie obejmował ich żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a według klasyfikacji z ewidencji gruntów działki obejmowały obszary zabudowane, grunty orne, pastwiska oraz nieużytki, w opinii przedstawicieli samorządu w omawianej sytuacji zastosowanie znajdował art. 43 ust. 1 pkt 9 VATU („Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”).

Skarbówka była jednak odmiennego zdania. W opinii jej przedstawicieli w rozpatrywanej sprawie doszło do odpłatnej dostawy towarów, co jednoznacznie przesądza o konieczności zapłaty podatku od towarów i usług. Na potwierdzenie słuszności takiej tezy fiskus zaznaczył, że przejęte grunty miały charakter budowlany, o czym świadczy cel ich przeznaczenia – pod drogi publiczne.

Samorząd zaskarżył powyższą interpretację i sprawa trafiła na wokandę WSA w Kielcach. Sąd ten uznał jednak, że fiskus miał rację opierając się na przeznaczeniu nieruchomości. Nawet jeśli wcześniej działki te nie miały przypisanej żadnej konkretnej, jednoznacznej funkcji, to ich przeznaczenie stało się jasne w momencie ich wywłaszczenia na dany cel, a to przesądza o braku możliwości skorzystania z ulgi w VAT. Podobnej opinii był NSA, który w wyroku z 13.4.2018 r. (I FSK 1031/16) orzekł na korzyść fiskusa. Sędziowie argumentowali, że faktycznie w omawianym przypadku o możliwości skorzystania z ulgi decyduje przeznaczenie wywłaszczonych działek. Stwierdzili także, że decyzja wojewody zezwalająca na realizację na wskazanym terenie dróg publicznych ma charakter zbliżony do decyzji o warunkach zabudowy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy wywłaszczenie gruntów pod drogi uprawnia do ulgi w VAT?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny