Czy ulga odsetkowa przestanie obowiązywać?

A A A

Rada Ministrów planuje zniesienie tzw. ulgi odsetkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomnijmy, że ulga ta obowiązuje od 1.1.2002 r. Miałaby być zniesiona już od 1.1.2007 r. Zniesienie ulgi wiąże się z koniecznością dostosowania polskich przepisów podatkowych do prawa unijnego. Ulga odsetkowa pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania odsetki od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej. Z ulgi tej może skorzystać podatnik, który w przeszłości nie dokonywał odliczenia od dochodu, przychodu lub podatku wydatków na cele mieszkaniowe (czy to na kupno, czy na budowę mieszkania z deweloperem, spółdzielnią, lub też na własną inwestycję mieszkaniową), a także ten, kto nie korzystał z ulgi na kupno działki budowlanej ani z ulgi za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

 

Nie można odliczyć od dochodu odsetek od spłacanego w czynszu kredytu udzielanego przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, odsetek od kredytów udzielanych przez kasę mieszkaniową, a także odsetek od tych kredytów, w których spłacaniu pomaga państwo. Ulgą odsetkową są objęte wyłącznie wydatki na cel precyzyjnie określony w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wydatki na:

 

- budowę domu jednorodzinnego,

 

- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego,

 

- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego od gminy albo od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej,

 

- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub adaptację budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne.

 

Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić jeszcze następujące warunki:

 

- kredyt powinien być udzielony po 1 stycznia 2002 r. przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,

 

- jeżeli jest to inwestycja własna podatnika, np. budowany przez niego dom, to musi być zakończona przed upływem trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, nie wcześniej jednak niż w 2002 roku,

 

- zakończenie inwestycji musi być potwierdzone pozwoleniem na użytkowanie, a gdy nie jest ono wymagane, zawiadomieniem o zakończeniu budowy budynku,

 

- odliczenia odsetek od dochodu dokonuje się na podstawie wydanych odpowiednio zaświadczeń z banku o zapłaconych w roku podatkowym odsetkach.

 

Mimo tego, że ulga ma zniknąć, prawa nabyte będą respektowane. Osoby, które do końca bieżącego roku zaciągną w banku kredyt mieszkaniowy, będą mogły odliczać zapłacone od niego odsetki na dotychczasowych zasadach do końca 2027 r.

 

Prawo do dalszego korzystania z ulgi utracą osoby, które dla zmniejszenia swojego obciążenia kredytowego zdecydują się na jego refinansowanie. Z formalnego punktu widzenia będzie to bowiem już nowy kredyt, bo zawarta zostanie nowa umowa, na dodatek w nowym banku. Bez znaczenia przy tym jest, że kredyt refinansowy zaciągnięty został na finansowanie tej samej inwestycji. Stanowisko w tej sprawie zajęła już na przykład Izba Skarbowa w Krakowie (PD-3005/2-845/2004).

 

Spodziewane zyski budżetu z łącznej likwidacji kilku preferencji w podatku dochodowym, w tym likwidacji ulgi odsetkowej, mają sięgać 29 mln zł. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że odliczanie odsetek od kredytów z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2002 r., który był pierwszym rokiem jej obowiązywania, skorzystały z tej ulgi 2594 osoby, odliczając niespełna 4,5 mln zł. W 2003 r. 20 356 osób odliczyło w sumie 53,2 mln zł. Jeszcze więcej, bo 33 127 osób odliczyło w 2004 r. z tego tytułu ponad 86 mln zł. Kwota ta, jak spodziewa się Ministerstwo Finansów, będzie jeszcze wyższa w rozliczeniu za rok 2005.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy ulga odsetkowa przestanie obowiązywać?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny