Czy „nierolnik” może nabyć grunt rolny na skutek postępowania upadłościowego?

A A A

Na skutek wprowadzenia ograniczeń w obrocie ziemią rolną (wprowadzonych kilka lat temu) jeden z sądów okręgowych nabrał wątpliwości co do tego, jakie rozwiązania prawne stosować w stosunku do układu zawartego jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.

 

Tłem sporu było zaskarżenie decyzji notariusza o odmowie przeniesienia udziałów w gruntach, co miało nastąpić na skutek postępowania upadłościowego spółki. W konsekwencji zawartego układu przedsiębiorstwo było zobowiązane do przeniesienia na posiadaczy obligacji owych udziałów w gruntach, jednak ponieważ w „międzyczasie” weszły w życie ograniczenia w obrocie ziemią rolną notariusz nie zgodził się na takie przeniesienie własności. W jego opinii problematyczne nieruchomości miały charakter rolny, a ponieważ dla danego terenu nie istniały żadne akty planistyczne (ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani warunki zabudowy), które pozwalałyby na kwalifikowanie tych gruntów do innej kategorii, notariusz uznał, że do ich nabycia uprawnieni są wyłącznie rolnicy indywidualni. W omawianej sytuacji właściciele obligacji nie mogli udowodnić przynależności do tej uprzywilejowanej grupy.

Ze względu na brak istnienia przepisów przejściowych, które wskazywałyby które przepisy należy zastosować w powyższej sprawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu zwrócił się do Sądu Najwyższego ze stosownym pytaniem. Organ ten ma zatem za zadanie rozstrzygnąć, czy w tym przypadku posiadacze obligacji spółki, pomimo faktu, że nie są oni rolnikami indywidualnymi, mogą nabyć grunty rolne na skutek układu zawartego w postępowaniu upadłościowym jeszcze przed wejściem w życie ograniczeń w tym zakresie. O wyniku tego rozstrzygnięcia będziemy Państwa informowali.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy „nierolnik” może nabyć grunt rolny na skutek postępowania upadłościowego?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny