Czy można stosować wygasłą ulgę mieszkaniową?

A A A

WSA w Łodzi zajął się kwestią stosowania wygasłej już ulgi mieszkaniowej. Rozpatrywana przez sąd sprawa dotyczyła mężczyzny, który w połowie 2011 r. otrzymał spadek w postaci połowy nieruchomości (po zmarłej w 1996 r. spadkodawczyni). W grudniu tego samego roku podatnik złożył zeznanie podatkowe na formularzu SD-3. Pięć miesięcy później wystąpił do urzędu skarbowego o zastosowanie ulgi. Mężczyzna kierował się przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 13 tego aktu prawnego do końca 2006 r. zwolnieniu od podatku podlegało nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Fiskus nie zgodził się z opinią podatnika. Zdaniem urzędników w omawianym przypadku nie było podstaw do zastosowania ulgi, bowiem została ona uchylona z początkiem 2007 r. Organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie istotną rolę odgrywa data powstania obowiązku podatkowego, tu – nabycia spadku. Fiskus określił mężczyźnie zobowiązanie podatkowe z tego tytułu w wysokości ponad 2,5 tys. zł. Ten nie zgodził się na takie rozwiązanie i sprawa trafiła do sądu.

 

WSA w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z 28.3.2013 r. (I SA/Łd 1439/12) orzekł, że w przypadkach takich, jak wyżej omawiany, moment powstania obowiązku podatkowego w przy spadku może się różnić od chwili nabycia schedy. Według ustawy z 16.11.2006 r., która nowelizowała ustawę o podatku od spadków i darowizn, do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1.1.2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. 1.1.2007 r.). Organ zaznaczył, że błędem jest założenie, iż moment nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych jest tożsamy z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Sąd tłumaczył, że decyzja o tym, które przepisy stosować (sprzed czy po nowelizacji) zależy od daty nabycia spadku. Wątpliwości podatkowe należy zatem wyjaśniać z zastosowaniem przepisów obowiązujących właśnie w dniu nabycia spadku.

 

Ponadto WSA w uzasadnieniu przywołał art. 925 KC, według którego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. To z kolei – zgodnie z art. 924 KC – ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy. Organ podkreślił wagę przytoczonych argumentów i skierował sprawę do ponownego rozpoznania do urzędu skarbowego. Fiskus musi zatem wziąć pod uwagę zalecenia sądu i podjąć decyzję w sprawie, czy podatnikowi przysługuje ulga mieszkaniowa.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy można stosować wygasłą ulgę mieszkaniową?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny