Czy Lex Szyszko wkroczy w kwestie podatkowe?

A A A

Minister Środowiska Jan Szyszko podtrzymując swoje zdanie co do słuszności wprowadzonych niedawno przepisów znacznie ułatwiających wycinkę drzew, wypowiedział się także w kwestii odpowiedzialności za utrzymanie terenów zieleni. W opinii szefa resortu prywatni właściciele terenów, na których znajduje się szeroko rozumiana roślinność, ponoszą koszty jej hodowania i utrzymania, nie mając przy tym absolutnie żadnych korzyści. Szyszko zauważa, że tereny zieleni należące do miast są często sprzedawane lub zabudowywane, z czego urzędnicy czerpią konkretne korzyści. Jak twierdzi, właściciele podobnych terenów prywatnych także powinni zostać uprzywilejowani ze względu na wkład wniesiony w szatę roślinną. Jego zdaniem gminy powinny stosować specjalne ulgi podatkowe dla tych posiadaczy działek, na terenie których rosną drzewa i krzewy cenne z przyrodniczego lub krajobrazowego punktu widzenia. Minister dostrzega potrzebę opracowania systemu rekompensaty dla tych właścicieli nieruchomości, bowiem jak twierdzi, często zachowując roślinność na swoim gruncie, nie mogą oni w pełni z niego korzystać.

Jedną z propozycji ministra jest obniżka podatku gruntowego. Właściciel działki, na której znajduje się cenna roślinność miałby płacić pełną stawkę daniny tylko w przypadku, gdyby wykarczował teren. W opinii Ministra, znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, na mocy której zliberalizowano wycinkę drzew była przywróceniem właścicielom działek prawa do dysponowania nimi, a ponadto wykazała, że urzędnicy nie dbają o tereny zieleni tak, jak jest to według niego wskazane. Szyszko twierdzi, że utrzymanie tych terenów spoczywa na barkach prywatnych obywateli, do czego przyczynia się brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ulgi podatkowe, o których wspomina Minister mają prawdopodobnie wspierać obywateli w procedurach związanych z uzyskiwaniem zgody na wycinkę. W myśl zatwierdzonych ostatnio zmian we wspomnianej wyżej ustawie planowaną wycinkę drzew znów trzeba będzie zgłaszać do urzędu, gdzie będzie zapadała decyzja o jej dopuszczalności. Gminy będą miały 21 dni na sprawdzenie, czy dana roślinność jest cenna przyrodniczo (kryteria oceny mają zostać wymienione w rozporządzeniu). W przypadku braku sprzeciwu urzędników, właściciel będzie mógł dokonać wycinki. Zmiany będą także dotyczyły wycinki drzew w pasach przydrożnych. Nad właścicielami, którzy na terenie po wycince w ciągu 5 lat wybudują nieruchomości związane z działalnością gospodarczą, zawiśnie natomiast widmo konieczności wniesienia opłaty za wcześniej dokonaną wycinkę.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy Lex Szyszko wkroczy w kwestie podatkowe?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny