Czy gmina może odliczyć VAT przy budowie małych oczyszczalni?

A A A

Jedna z mazowieckich gmin zwróciła się do fiskusa z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji skarbowej w sprawie podatku VAT związanym z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Miały być one budowane na działkach mieszkańców w ramach zadań gminy, dofinansowanych w ramach jednego z państwowych dotacji. Na potrzebę realizacji przedsięwzięcia urzędnicy zawierali z właścicielami posesji specjalne umowy cywilnoprawne, które precyzowały jakie prawa i obowiązki związane z inwestycją leżą po każdej ze stron umowy. W myśl tychże umów powstałe oczyszczalnie przez pierwsze 5 lat ich funkcjonowania miały należeć do gminy, a następnie miały stawać się własnością posiadaczy gruntu. Urzędnicy nie mieli pewności, czy będą mogli odpisać od podatku odpisać VAT wynikający z wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20.12.2016 r. (1462-IPPP1. 4512.885.2016.1.JL) oświadczył, że takie odliczenie od podatku jest możliwe. Na potwierdzenie przywołał szereg argumentów przemawiających za słusznością tej tezy. Przede wszystkim wskazał, że gmina jest organem władzy publicznej i jako taka funkcjonuje jako podatnik VAT w zakresie umów cywilnoprawnych. Co więcej, dana czynność przeprowadzona przez nią podlega opodatkowaniu, jeśli jest wykonywana w zakresie umowy zobowiązaniowej (jak jest w omawianym przypadku), gdzie jedna ze stron jest beneficjentem inwestycji. Dyrektor stwierdził, że planowane przez gminę przedsięwzięcie będzie fe facto polegało na świadczeniu przez nią budowy na rzecz właścicieli działek, a ta będzie podlegała VAT.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy gmina może odliczyć VAT przy budowie małych oczyszczalni?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny