Czy będą odszkodowania za lasy?

A A A

Na skutek wyroku SN z 29.6.2012 r. (I CSK 547/11), Skarb Państwa może zapłacić nawet 20 mld zł odszkodowań byłym właścicielom lasów odebranych im po II wojnie światowej.

 

Pełnomocnik rodziny ubiegającej się przed sądem o odszkodowanie, zażądał 14 mln zł za 1459 ha lasów pod Otwockiem, które odebrano je po II wojnie światowej na podstawie dekretu o lasach. Roszczenia domagano się na podstawie art. 7 ustawy z 6.7.2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 77, poz. 1051 ze zm.). Według niego rekompensata dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców z tytułu utraty własności m.in. lasów ma być wypłacona ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów. Pomimo upływu 11 lat od wejście z życie ww. ustawy, przepisy odrębne nie powstały. Co prawda plan ich uchwalenia pojawiał się w parlamencie, jednak kolejne projekty były odrzucane. W związku z powyższym zdaniem sądów przywołany art. 7 jest „przepisem blankietowym”, który obiecuje odszkodowania, nie mówiąc, jak mają być wypłacone. W efekcie szanse na wypłaty odszkodowań są praktycznie żadne. Rodzina ubiegająca się o pieniądze w skardze kasacyjnej do SN powołała się zatem nie tylko na art. 7, ale także na KC, które pozwala skarżyć państwo za szkody powstałe na skutek niewydania aktu prawnego. Skarb Państwa wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej, argumentując, że art. 7 nie stanowi samodzielnej podstawy roszczeń o rekompensatę oraz nie ustanawia obowiązku uchwalenia ustawy dotyczącej podmiotów wskazanych w tym przepisie.

 

SN przychylił się do wniosku skarżących, argumentując, że skoro celem ustawodawcy było zaspokojenia roszczeń m.in. byłych właścicieli lasów, a sam tryb wypłaty rekompensat ustawodawca pozostawił do uregulowania w odrębnych przepisach, to należy uznać, że ich wydanie było obowiązkiem ustawodawcy. Zdaniem organu doszło do zaniechania legislacyjnego. W efekcie SN uchylił wyrok sądu apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

 

Sprawa wypłaty przedmiotowych odszkodowań nie została jeszcze ostatecznie przesądzona. Z jednej strony SN zajął stanowisko, że dawnym właścicielom należy się odszkodowanie za tzw. zaniechanie legislacyjne i sąd apelacyjny musi uwzględnić tę opinię w swoim wyroku. Z drugiej – jak twierdzi cytowany przez Rzeczpospolitą radca prawny z Prokuratorii Generalnej: „SN stwierdził tylko zaniechanie legislacyjne. To jednak za mało do ustalenia odszkodowania, musi dojść jeszcze do szkody, a w tym wypadku trudno o niej mówić”.

 

Zdaniem specjalistów wyrok SN może stworzyć byłym właścicielom zasobów naturalnych, którzy nie uzyskali dotychczas żadnego odszkodowania za pozbawienie ich prawa własności możliwość zaspokojenia ich roszczeń. Podstawą odszkodowania byłoby niewydanie przepisów regulujących zasady wypłacania rekompensat, czyli właśnie zaniechanie legislacyjne.

 

Kolejną kwestią, którą zapewne będzie musiał rozstrzygnąć SN jest problem na jakiej podstawie wyliczyć wysokość odszkodowania w tego typu sprawie.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy będą odszkodowania za lasy?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny