Czy aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest możliwa dla części nieruchomości?

A A A

15.5.2013 r. Sąd Najwyższy zajął się kwestią ustalenia nowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla części nieruchomości (III CZP 24/13).

 

Spór zaistniał pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, a Urzędem m.st. Warszawa. Spółdzielnia, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości należącej do miasta, zwróciła się do samorządowego kolegium odwoławczego o ustalenie, że podwyższenie przez urzędników opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za nieruchomość jest nieuzasadnione. Jej zdaniem władze Warszawy źle oszacowały wartość przedmiotowej działki. Kiedy SKO odrzuciło wniosek, spółdzielnia podniosła zarzut nieważności wypowiedzenia dotychczasowej opłaty. Argumentowała przy tym, że owa działka nie stanowiła odrębnej nieruchomości, a była częścią większej całości. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma możliwości wypowiedzenia opłaty rocznej co do części nieruchomości.

 

Sprawa trafiła do sądu rejonowego, który przyznał rację spółdzielni. Grunt, którego pośrednio dotyczył spór, wraz z kilkunastoma innymi działkami stanowił nieruchomość objętą jedną księgą wieczystą. Okazało się, że pismo wypowiadające wysokość opłaty dotyczyło wyłącznie jednej działki, ale samego wypowiedzenia dokonano w oparciu o operat szacujący wartość 11 działek objętych trzema księgami wieczystymi, w tym spornej nieruchomości, na terenie której znajduje się budynek handlowy, niemal w całości zajmujący jej powierzchnię. W opinii sądu jeśli miasto miało zamiar zmienić wysokość opłaty, powinno dokonać wypowiedzenia w stosunku do całości nieruchomości gruntowej. Tym samym uznał aktualizację za sprzeczną z przepisami.

 

Władze miasta skierowały sprawę do sądu okręgowego. Organ ten nie był jednak pewien, czy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywana na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może dotyczyć jednej lub kilku działek stanowiących jedynie część nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. W związku z nabraniem wątpliwości, skierował pytanie do Sądu Najwyższego. Stwierdził przy tym, że jego zdaniem art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przesądza jednoznacznie, iż aktualizacja opłaty musi dotyczyć całej nieruchomości. Przepis ten mówi jedynie, że właściwy organ zamierzający do zaktualizowania opłaty powinien wypowiedzieć na piśmie dotychczasową jej wysokość. Tym samym można założyć, że w kwestii zakresu aktualizacji dopuszczalne są odmienne stanowiska.

 

SN zakwestionował taką opinię. Jego zdaniem aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest możliwa dla części nieruchomości?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny