Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

A A A

Sąd Apelacyjny w Lublinie orzekł, iż nie można pozbawić członkostwa spółdzielni mieszkaniowej osoby, jeżeli na stałe zamieszkuje poza nią (I ACa 327/10).

 

Walne zgromadzenie członków jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie podjęło uchwałę zmieniającą jej statut. Wprowadzono zapis dający możliwość wykreślenie z członkostwa w spółdzielni osoby, która „posiada stałe miejsce zamieszkania, w którym koncentruje się jego centrum życiowe, poza zasobami spółdzielni”. W konsekwencji wprowadzenie ww. zmiany Wojciech R., który na stałe zamieszkuje w domu jednorodzinnym został wykreślony spośród członków spółdzielni. Dodać należy, iż mieszkanie zarządzane przez wskazaną spółdzielnie jest jego własnością, w którym jest zameldowany i je wynajmuje osobom trzecim.

 

Wojciech R. zaskarżył ww. uchwałę spółdzielni do Sądu Okręgowego w Radomiu, który roszczenie odrzucił. Uznał on bowiem, iż nie jest ona sprzeczna z przepisami obowiązującego prawa. Sąd uzasadnił, iż celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Zatem ci, którzy w kupionych lokalach nie zamieszkują, nie mogą być członkami spółdzielni, skoro jej najwyższy organ podjął taką uchwałę.

 

Od powyższego rozstrzygnięcia Wojciech R. odwołał się do Sądu II Instancji, który rozstrzygnął na korzyść skarżącego. Doszedł on do przekonania, iż rozszerzenie zakresu podstaw do wykreślenie członków spółdzielni narusza art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego. W ocenie Sądu członkowie spółdzielni mają możliwość określenia sytuacji, kiedy może dojść do wykreślenia członków, jednakże swoboda ta ograniczona jest treścią ww. przepisu. Określa on bowiem, iż przyczyna wykreślenia musi zawierać w sobie przesłankę niewykonania obowiązków statutowych w sposób niezawiniony przez członka, a zakwestionowany zapis jej nie zawiera.

 

Sąd ustalił, iż postanowienia statutu nie nakładają na członków obowiązku stałego w niej zamieszkiwania, ze skupieniem centrum życia w lokalu, do którego przysługuje im prawo. Wręcz przeciwnie, członkowie spółdzielni mają prawo wynajmowania należących do nich lokali.

 

Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, iż wynajmowanie mieszkań lub też częściowe niezamieszkiwanie w lokalu nie może powodować negatywnych skutków dla członków spółdzielni.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny