Co z odszkodowaniami w związku z decyzjami środowiskowymi?

A A A

W lutym br. w Senacie rozpoczęły się prace nad projektem zmian w przepisach dotyczących możliwości ubiegania się o odszkodowania przez właścicieli, których prawo do korzystania z nieruchomości zostało ograniczone na skutek decyzji środowiskowej. Za stworzenie nowych regulacji w tym zakresie odpowiedzialne są łącznie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Środowiska i Ustawodawcza.


Działania te są odpowiedzią Parlamentu na zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 2/17), w którym uznano art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska za niezgodny z Konstytucją RP. Chodziło dokładnie o brak możliwości przywrócenia 2-letniego terminu, jaki ustawa przewidywała na domaganie się odszkodowania lub wykupu nieruchomości, z których na skutek wejścia w życie decyzji środowiskowej nie dało się korzystać w dotychczasowy sposób, albo też jej użyteczność została znacznie ograniczona. Ponieważ niekonstytucyjne przepisy stanowiły, że termin na dochodzenie roszczeń rusza z momentem uprawomocnienia się danej decyzji środowiskowej, w konsekwencji zdarzało się, że zainteresowane osoby nie miały nawet świadomości, iż ich czas na skorzystanie z uprawnienia już biegnie. Na skutek wspomnianego wyroku TK regulacja w dotychczasowym brzmieniu straci moc 12.3.2019 r., co oznacza, że do tego czasu ustawodawca powinien wypracować nowe przepisy.

W propozycji nowelizacji, nad którą obradują senackie komisje, pojawił się m.in. pomysł, by terminy zawite zostały przedłużone do 5 lat, a terminy już wygasłe zostały przywrócone na kolejne 3 lata. Takie rozwiązanie byłoby bardzo korzystne dla poszkodowanych właścicieli działek. Powyższa propozycja nie znalazła jednak uznania m.in. w Ministerstwie Środowiska. W opinii przedstawicieli resortu zbytnie wydłużanie możliwości dochodzenia roszczeń od właścicieli wpłynie negatywnie na możliwość kalkulowania realizacji danych inwestycji i tym samym będzie blokowała ich rozpoczęcie.

Brak wypracowanie nowych rozwiązań prawnych w terminie do 12.3.2019 r. sprawi, że właściciele nieruchomości poszkodowani na skutek wejścia w życie decyzji środowiskowych będą mogli dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co z odszkodowaniami w związku z decyzjami środowiskowymi?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny