Co decyduje o stawce podatku VAT?

A A A

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wynika, iż o stawce podatku VAT decydują budynki, i to nawet wówczas gdy zostały one wybudowane przez nabywcę nieruchomości (I SA/Kr 581/10).

 

Orzeczenie jest wynikiem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej. W przedstawionych okoliczności stanu faktycznego wynikało, iż spółdzielnia na gruncie należącym do gminy wybudowała w latach 80. budynki. Gmina postanowił przedmiotowy grunt zbyć na rzecz spółdzielni, a cenę zamierza pomniejszyć o wartość wybudowanych przez spółdzielnie budynków. Organ podatkowy uznał, iż w przedmiotowej sprawie dochodzi do dwóch zdarzeń, które wywołują określone skutki podatkowe. Pierwsza to dostawa budynków, druga zaś to sprzedaż gruntu budowlanego, która jest opodatkowana stawą podatku VAT w wysokości 22%.

 

Na skutek skargi, sprawa trafiła do WSA, który nie zgodził się ww. wykładnią. W ocenie Sądu właścicielem budynków jest gmina i to niezależnie od tego, że zostały one wybudowane przez spółdzielnie. Dlatego też gminę należy uznać za właściciela całej nieruchomości. Znajduje to potwierdzenie w treści art. 48 KC, który stanowi, że „Zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.

 

Biorąc pod uwagę wyżej przywołany przepis, przedmiotem transakcji będzie zabudowany grunt, mimo że gmina odjęła od ceny wartość budynków. Dostawa budynków opodatkowana jest taką samą stawką co budynki na nim posadowione, co skutkuje, iż sprzedający będzie zwolniony z VAT.

 

Podstawą zwolnienie jest art. 29 ust. 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług. Stanowi on, iż w sytuacji dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co decyduje o stawce podatku VAT?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny