Co dalej z użytkowaniem wieczystym?

A A A

Na dzień 1.7.2017 r. rząd zapowiedział likwidację użytkowania wieczystego gruntów oddanych na cele mieszkaniowe. I choć na początku zmiana ta miała dotyczyć wyłącznie ziemi pod blokami mieszkalnymi, teraz pojawił się pomysł, by objąć nią także działki, na których znajdują się domki jednorodzinne. Plan ten uzyskał już aprobatę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ale nie obyło się bez szerokiej dyskusji samorządowców nad poprawnością proponowanych przepisów i przewidywanymi konsekwencjami ich wprowadzenia.

 

Zgodnie z założeniami w efekcie wejścia w życie nowych regulacji dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego gruntów miałoby automatycznie przekształcać się w prawo własności. Taki pomysł budził sprzeciw gmin, które z tytułu użytkowania wieczystego czerpały środki zasilające ich budżet. Pojawiło się domniemanie, że proponowane przepisy – niejako wywłaszczające jednostki samorządu terytorialnego – mogą być niezgodne z Konstytucją. Gminom nie zaoferowano także żadnej rekompensaty finansowej, która miałaby załatać dziury budżetowe powstałe na skutek planowanych przepisów. Projekt nie przewiduje także dla samorządów środków finansowych na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń potwierdzających prawo własności. Nie wiadomo, czy dodatkowe zmiany proponowane przez rząd nie będą miały wpływu na opóźnienie wprowadzenia w życie nowych regulacji. Według KWRiST wskazane byłoby przełożenie wdrożenia znowelizowanych przepisów na początek następnego roku.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co dalej z użytkowaniem wieczystym?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny