Była nowelizacja, nie ma nowelizacji!

A A A

W wykładni prawa przyjmuje się zasadę (fikcję) racjonalnego ustawodawcy, choć z praktyki doskonale wiemy, iż niejednokrotnie w konkretnych przypadkach racjonalność polskiego ustawodawcy okazuje się być tylko niedoścignionym ideałem. W naszej parlamentarnej, czy szerzej - politycznej rzeczywistości, możemy być natomiast pewni jednego - nieprzewidywalności prawa.

 

I tak w poprzednim numerze „Nieruchomości C.H. Beck” informowaliśmy, że na skutek poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu w Sejmie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast będzie nadal funkcjonował. Poprawka dotyczyła art. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej z 1.3.2002 r., na mocy której UMiRM miał być zniesiony 31.12.2003 r. Ustawa uchwalona w tym kształcie została jednak zakwestionowana przez Prezydenta RP, który skierował 22.12.2003 r. złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją fragmentu nowelizacji dotyczącego likwidacji Urzędu Głównego Geodety Kraju. Urząd ten miał być zlikwidowany w zamian za utrzymanie UMiRM. Zdaniem Prezydenta poprawka dotycząca likwidacji UGGK nie przeszła całej drogi legislacyjnej. Konsekwencją niepodpisania nowelizacji przez Prezydenta jest likwidacja UMiRM od 2004 r. Jego zadania przejęło Ministerstwo Infrastruktury. Do tej pory UMiRM m.in. koordynował politykę mieszkaniową (jest autorem większości aktów prawnych związanych z prawem mieszkaniowym), opracowywał i wdrażał systemy finansowe związane z budownictwem. Na przykład sprawował pieczę nad Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, udzielającym nisko oprocentowanych kredytów na budowę mieszkań pod wynajem oraz spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Urząd nadawał również licencje zawodowe pośrednikom w obrocie nieruchomościami, zarządcom nieruchomości oraz rzeczoznawcom majątkowym, a także prowadził ich rejestry.

 

Skierowanie przez Prezydenta nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami do prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego spowodowało także to, że w życie nie wejdą - przynajmniej na razie - inne przepisy nowelizacji. O losach ustawy dowiemy się po wyroku Trybunału, który ma być wydany pod koniec lutego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Była nowelizacja, nie ma nowelizacji!
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny