Brak podstaw rzetelnej wyceny mieszkania

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14.9.2010 r. (III SA/Wa 585/10) doszedł do przekonania, iż decyzja podatniczki w przedmiocie akceptacji podwyższenia przez urząd skarbowy wartości odziedziczonego mieszkania nie jest ostateczna i może zostać zmieniona.

 

W przedmiotowej sprawie wystąpił niżej opisany stan faktyczny. Podatniczka w 2008 r. odziedziczyła mieszkanie. W złożonej przez siebie deklaracji podała, iż jego wartość wynosi 220 tys. zł. Jednakże urząd skarbowy doszedł do przekonania, iż jego wartość podana przez podatniczkę jest wyższa i wynosi w rzeczywistości 363 tys. zł. Podatniczka zgodziła się z wyceną dokonaną przez organ skarbowy. W oparciu o dokonaną wycenę urząd skarbowy wydał decyzję o wymiarze podatku. Podatniczka nie zgodziła się z wysokością naliczonej daniny i złożyła odwołanie do Sądu. W trakcie postępowanie cofnęła zgodę na podwyższenie wartości mieszkania. Ponadto argumentowała, iż faktyczna wartość odziedziczonego przez nią mieszkania de facto jest znacznie mniejsza, niż tak którą ustalił urząd. Nie uwzględniała ona choćby tego, iż mieszkanie było zniszczone i nadawało się do remontu.

 

W trakcie postępowania podatniczka wskazywała, iż jest osobą starszą, działającą bez fachowego pełnomocnika. Wyraziła zgodę na podwyższenie wartości mieszkania nie zdając sobie sprawy z konsekwencji finansowych podjętej przez siebie decyzji. Ponadto wskazywano, iż izba skarbowa nie wyjaśniła podstaw na jakich dokonała późniejszej wyceny przedmiotowego mieszkania na kwotę 363 tys. zł.. Kwestia została dopiero wyjaśniona w odpowiedzi na skargę, iż wskazana kwota wynika z rejestrów stosowanych w takich sytuacjach przez organy skarbowe.

 

WSA w Warszawie uznał skargę podatniczki i uchylił decyzję organów podatkowych. W uzasadnieniu podał on, iż podatniczka miała prawo wycofać uprzednio wyrażoną akceptację na podwyższenie wartości mieszkania, co stanowiło podstawę wymiaru podatku. Wskazano, iż art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie określa, iż oświadczenie w tym przedmiocie ma charakter ostateczny. Rozstrzygnięciu Izby Skarbowej zarzucono również, iż nie uwzględnia ono stanu faktycznego, gdyż nie uwzględnia ono złego stanu mieszkania. Sąd uznał, iż niedopuszczalnym jest, aby podatniczka dowiedziała się o podstawie dokonanej przez organ wyceny dopiero w trakcie postępowania. Wyjaśnienie te uznać należy za zbyt późne.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Brak podstaw rzetelnej wyceny mieszkania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny