Brak oceny środowiskowej, a odszkodowania

A A A

Brak oceny oddziaływania przedsięwzięcia w postaci lotniska na środowisko był powodem, dla którego miaszkanka Wiednia pozwała o odszkodowanie państwo austriackie wraz z krajem związkowym Dolna Austria. Dom powódki był zlokalizowany w strefie bezpieczeństwa tamtejszego lotniska. Było ono kilka razy modernizowane i przebudowywane. W konsekwencji wartość nieruchomości skarżącej uległa znacznemu obniżeniu. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był hałas związany z ruchem lotniczym. Kobieta domagała się od pozwanych stron odszkodowania w wysokości 120 tys. euro oraz sądowego stwierdzenia, że to one będą odpowiedzialne za ewentualne szkody powstałe w przyszłości.

 

Skarżąca wnosząc sprawę do sądu opierała się głównie na ówcześnie obowiązującą dyrektywę 85/3371 (zastąpioną przez dyrektywę 2003/35/WE, która uwzględnia udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów).

 

Austriacki Sąd Najwyższy nie był w stanie rozstrzygnąć sprawy. Jego zastrzeżenia budziło, czy nieistnienie oceny oddziaływania na środowisko może być powodem przyznania odszkodowania, które miałoby charakter stricte majątkowy. Z tego powodu sąd zwrócił się z powyższym pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

14.3.2013 r. ETS ogłosił wyrok w tej sprawie (C-420/11). Organ udzielił odpowiedzi przeczącej. Trybunał stwierdził, że brak oceny, na który powoływała się kobieta, co prawda stanowi naruszenie przepisów dyrektywy, nie jest jednak wystarczającym argumentem do przyznania jej odszkodowania wyłącznie za spadek wartości nieruchomości. Organ wskazał, że przepisy unijne mają na celu zabezpieczenie ludzi, a nie dóbr majątkowych, przed negatywnymi efektami inwestycji. ETS argumentował, że gdyby na skutek hałasu pochodzącego z danej inwestycji określona nieruchomość stała się mniej przydatna do pełnienia swojej funkcji i w ten sposób powodowała cierpienie człowieka, pogorszenie jakości jego życia, bądź zdrowia, wtedy możliwe byłoby staranie się o odszkodowanie. W omawianym przypadku nie doszło jednak do takiej sytuacji.

 

W Polsce przedmiotowa ocena jest wymagana do realizacji określonych przedsięwzięć na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jej celem jest zapobieganie negatywnym skutkom wybranych inwestycji jeszcze na etapie ich planowania. Polskie przepisy wdrażają w tym zakresie prawo unijne. Wyrok ETS jest zatem istotny także dla polskich obywateli i przedsiębiorców.

 

Źródło: PAP, Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Brak oceny środowiskowej, a odszkodowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny