Biegły powołany przez fiskus do wyceny nieruchomości

A A A

Na wokandę WSA w Rzeszowie trafiła sprawa dotycząca ustalenia wartości nieruchomości na potrzebę określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Spór dotyczył nieruchomości, którą komandytariusz spółki komandytowej chciał odkupić od spółki. W celu oszacowania jej wartości zlecono wycenę rzeczoznawcy majątkowemu. Opracowany operat według podatnika stanowi podstawę do ustalenia wysokości podatku.

Odmiennego zdania jest Minister Finansów. Jego zdaniem wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów, o czym mówi art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: PCCU). Minister wskazał również, że według art. 6 ust. 3 i 4 PCCU, jeśli podatnik nie określi wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej (np. nieruchomości) albo będzie ona inna niż rynkowa, to organ wezwie go do uzupełnienia bądź zmiany tej wartości. W przypadku braku odpowiedzi organ powoła biegłego rzeczoznawcę, który to ustali. W konsekwencji podatnik ma obowiązek ustalenia wartości nieruchomości, ale nie musi korzystać w tym celu z usług biegłego. Takie prawo przysługuje organowi podatkowemu i to w określonych okolicznościach.

Zdaniem podatnika nie ma możliwości podważenia przez fiskus operatu wykonanego na zlecenie sprzedawcy. Sąd nie podzielił tej opinii. Zdaniem WSA w Rzeszowie prawo nie stanowi nakazu ani zakazu oszacowania wartości nieruchomości przez strony transakcji (nieprawomocny wyrok z 22.8.2013 r., I SA/Rz 467/13). PCCU umożliwia fiskusowi kontrolowanie i weryfikowania wartości podanej przez podatnika. W sytuacji, gdy określona wartość nieruchomości różni się od rynkowej, a podatnik nie chce jej zmienić do celów ustalenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych, organ podatkowy ma prawo ją zakwestionować i ustalić, powołując do tego biegłego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Biegły powołany przez fiskus do wyceny nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny