Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości

A A A

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu ostatecznie potwierdził, iż wszczęcie postępowania rozgraniczającego nie przerywa biegu terminu zasiedzenia (CSK 668/08). Orzeczenie jest następstwem wniosku o stwierdzenie zasiedzenia dwóch nieruchomości, jaki złożyła Stanisława J. wraz ze swoimi trzema synami.

 

Małżeństwo J. nabyło działkę w 1962 r., na której z czasem wybudowali dom. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się dwie niewielkie nieruchomości należące do Skarbu Państwa, każda po 295 m2, zajmowane przez osoby niezwiązane ze sprawą. Ze zgromadzonych w przedmiotowej sprawie akt wynika, iż na wskazanych nieruchomościach znajdowały się zabudowania, które w pierwszej połowie 1974 r. uległy pożarowi.

 

Wnioskodawcy wskazali, iż właśnie po ww. pożarze nastąpiło objęcie przez małżeństwo J. w posiadanie spornych nieruchomości, a zatem jako początek biegu terminu zasiedzenia należy uznać rok 1974. Jednakże Skarb Państwa niedługo potem wszczął przeciwko nim sprawę o eksmisję, co wskazuje, iż bieg terminu zasiedzenia uległ przerwaniu na skutek utraty posiadania. Zgodnie z przeprowadzoną w 1990 r. reformą administracji terenowej, właścicielem spornej nieruchomości stała się gmina.

 

W 1996 r. małżonkowie J. ogrodzili sporne nieruchomości, włączając je niejako do nieruchomości nabytej w 1962 r. Zaproponowali również władzom samorządowym ich zakup, co spotkało się z odpowiedzią odmowną. Gmina chcąc przerwać bieg terminu zasiedzenia, wszczęła procedurę mające na celu ich rozgraniczenie.

 

Odmowa władz gminy spowodowała, iż wskazane osoby złożyły, zgodnie z treścią art. 172 KC wniosek o zasiedzenie wskazanych nieruchomości. Sąd I instancji nie przychylił się jednak do ich wniosku. Doszedł on do przekonania, iż nie zostały spełnione przesłanki zasiedzenia nieruchomości określone w Kodeksie cywilnym. W uzasadnieniu do postanowienia wskazano, iż wnioskodawcy nie wykazali, iż posiadali nieruchomości nieprzerwanie od roku 1974. Sąd przypomniał również, iż w stosunku do nich została orzeczona eksmisja i z tego też względu bieg terminu zasiedzenia został przerwany. W ocenie Sądu objęcie we władanie spornych nieruchomości nastąpiło w 1996 r., tj. w momencie wybudowania ogrodzenia wokół parceli.

 

Wskazaną argumentację podzielił również sąd II instancji, w następstwie czego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Wnioskodawcy wskazali, iż przy rozpoznawaniu postępowania naruszone zostały określone przepisy procedury cywilnej. SN zarzutów wnioskodawców nie uwzględnił, wskazując, iż zmierzają one w istocie do podważenia ustaleń faktycznych, co nie podlega z jego strony badaniu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny