Bezprawne zajęcie lokalu komunalnego, a wstrzymanie eksmisji

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór dotyczący wstrzymania eksmisji z lokalu komunalnego. Pozew o eksmisję złożyły władze jednej z gmin w celu odzyskania lokalu bezprawnie zajętego przez rodzinę z dziećmi. Ci wnieśli z kolei o oddalenie powództwa. Przed sądem tłumaczyli, że są w trudnej sytuacji i nie mają dachu nad głową, a na dodatek zajęte przez nich mieszkanie było właśnie zwalniane przez poprzedniego lokatora. To właśnie on przekazał rodzinie klucze do nieruchomości.

Sąd Rejonowy sprzeciwił się decyzji o eksmisji. Chcąc chronić rodzinę powołał się na zasady współżycia społecznego zawarte w KC. Urząd gminy nie pogodził się jednak z porażką i złożył odwołanie do II instancji. Sąd Okręgowy w Słupsku stanął po jego stronie.

W wyroku z 4.10.2017 r. (IV Ca 417/17) skład orzekający uznał, że rodzina powinna opuścić bezprawnie zajmowany lokal komunalny, jednak dał jej na to kilka miesięcy. Jednocześnie stwierdził, że osobom tym nie przysługuje prawo do gminnego mieszkania, powołując się przy tym na uchwałę SN z 10.5.2015 r. (osobom samowolnie zajmującym mieszkanie nie należy się lokal socjalny). Jako podstawę do eksmisji wskazał art. 222 § 1 KC.

Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Okręgowy w Słupsku stwierdził, że sąd I instancji nietrafnie wskazał na zastosowanie zasady współżycia społecznego, o której jest mowa w art. 5 KC. W opinii Sądu Okręgowego w Słupsku w tego rodzaju przypadkach trzeba brać pod uwagę wszystkie okoliczności związane ze sprawą a nie wyłącznie literalne brzmienie przepisu. Co prawda, mówi on, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, lecz takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jednak nie oznacza to, że rodzina, która bezprawnie zajęła lokal komunalny nie powinna ponieść konsekwencji swojego działania i nie może być z niego eksmitowana. Sąd po zbadaniu sprawy nie miał bowiem zastrzeżeń, co do motywów działania urzędników. Dostrzegł, że rodzina była w trudnej sytuacji lokalowej, ale zauważył także, że podobnych rodzin było w gminie więcej i to właśnie one czekały w kolejce na legalne przyznanie mieszkania komunalnego. W opinii sądu urzędnicy dbali zatem o interes innych, postępujących legalnie mieszkańców gminy. Gdyby – zgodnie z wyrokiem I instancji – pozwolić na zamieszkiwanie w spornej nieruchomości osób, które zajęły ją na własną rękę, takie zachowanie mogłoby zostać usankcjonowane i wdrażane także przez inne rodziny. Na niekorzyść eksmitowanych dodatkowo przemawiał fakt, że od pewnego czasu nie płacili oni za korzystanie z mieszkania.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bezprawne zajęcie lokalu komunalnego, a wstrzymanie eksmisji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny