Bez VAT-u sprzedaż ziemi z rozpoczętą budową

A A A

W dniu 13.12.2002 r. Sąd Najwyższy orzekł, że sprzedaż ziemi z rozpoczętą budową pawilonu handlowego, stanowiących majątek własny małżonków, nie podlega VAT.

 

Nie ma znaczenia, że jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której płaci ten podatek. Wyrok zapadł na skutek rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prezesa NSA od wyroku NSA oddalającego skargę podatnika. W rewizji prezes NSA stwierdził, że przepisy VAT wymagają, aby czynności podlegające opodatkowaniu były wykonywane w sposób częstotliwy lub co najmniej z takim zamiarem. Poza tym zarówno grunt, jak i wznoszony na nim pawilon handlowy były własnością małżonków, a nie przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego z nich. SN uchylił wyrok NSA. Wskazał na art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który stosuje się do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów i świadczeniu usług w Polsce z zamiarem częstotliwym, nawet jeśli w danej sytuacji konkretne czynności zostały wykonane jednorazowo. Przepis ten nie dotyczy jednak osób sprzedających swoją prywatną własność. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba prowadzi własną firmę, jest pracownikiem najemnym, czy w ogóle pozostaje bez pracy. Potwierdzeniem racji podatnika w tej sprawie jest to, że nieruchomość została kupiona przez osoby fizyczne, na nie były wystawiane rachunki za prace budowlane. SN przypomniał też, że NSA nie podał przekonujących motywów przyjęcia, że chodziło o działalność gospodarczą podatnika, a nie prywatną (III RN 231/01).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bez VAT-u sprzedaż ziemi z rozpoczętą budową
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny