Bez premii gwarancyjnej dla nabywcy ułamkowej części mieszkania własnościowego

A A A

W wyroku z 27.6.2006 r. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że posiadanie ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie uprawnia do premii gwarancyjnej, a obowiązujące w tym zakresie przepisy są zgodne z Konstytucją. Premie gwarancyjne przysługują posiadaczom książeczek mieszkaniowych wystawionych przed 23.10.1990 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami premia nie przysługuje nabywcy ułamkowej części mieszkania własnościowego. Nie przysługuje ona także tym, którzy przekształcają prawo do mieszkania z lokatorskiego na własnościowe albo na pełną własność.

 

W sprawie autor skargi konstytucyjnej powoływał się na poprzednie przepisy (zawarte w rozporządzeniu, a nie w ustawie), które nie wyłączały osób, którym przysługuje udział w prawie własnościowym z prawa do premii. Skarżący przekonywał, że premia gwarancyjna jest prawem majątkowym, a takiego prawa można pozbawiać obywateli tylko w drodze ustawowej. Tymczasem właścicieli ułamkowych pozbawiono tego prawa rozporządzeniem Rady Ministrów. Rzecz w tym, że autor skargi kupił 7/100 spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania w grudniu 2001 r. - półtora miesiąca po zmianie prawa. PKO odmówiła mu więc wypłaty premii, a sądy oddaliły jego skargi w tej sprawie.

 

Trybunał nie podzielił poglądów skarżącego. Oprócz daty zakupu ułamkowej części własnościowego prawa do mieszkania, która była późniejsza niż zmiana prawa, przeciwko skardze konstytucyjnej przemawiały i inne przesłanki. TK uznał, że domaganie się przy zakupie ułamkowej części lokalu takich samych praw dotyczących premii gwarancyjnej jak przy zakupie całego mieszkania, domu czy przy zamianie jest nieuzasadnione. Premia jest bowiem elementem polityki państwa i pochodzi ze środków budżetowych. Jej celem jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ludności. Nabycie części ułamkowej takiego prawa, w szczególności 7/100 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie może być traktowane jako zaspokojenie takich potrzeb (sygn. SK 35/04).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bez premii gwarancyjnej dla nabywcy ułamkowej części mieszkania własnościowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny