Bez podatku dochodowego w kwocie VAT

A A A

W wyroku z 27.11.2007 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że sprzedawca budynku nie może być obciążony podatkiem dochodowym od kwoty VAT zawartej w jego cenie (SK 39/06). Trybunał orzekł, iż obowiązujące do końca 2006 r. przepisy określające zasady obliczania 10% podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przez osoby prowadzące działalność gospodarczą były niezgodne z Konstytucją. Przepisy te były niejasne, a przy nieprzychylnej da podatnika interpretacji nie uwzględniały możliwości obniżenia ceny, o kalkulowany na jej podstawie należny podatek od towarów i usług.

 

Przedmiotem badania Trybunału był art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególne niejasności przepis ten powodował w przypadku sprzedaży nieruchomości przez przedsiębiorców, którzy do ceny sprzedaży musieli doliczyć VAT. Z art. 19 ust. 1 ustawy o PIT wynikało jedynie, że przychodem ze sprzedaży nieruchomości, od którego należy zapłacić 10% podatek dochodowy, jest cena określona w umowie pomniejszona o koszty sprzedaży. Na gruncie tego przepisu praktyka urzędów skarbowych była niejednolita. Niektóre na tej podstawie nakazywały zapłatę podatku dochodowego od wartości brutto transakcji, a więc także od zawartego w cenie VAT. Natomiast inne urzędy dopuszczały odliczenie podatku VAT, traktując go jak koszt sprzedaży.

 

W uzasadnieniu wyroku TK zwrócił uwagę, że art. 19 ust. 1 ustawy o PIT jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnych zasad obliczania podatku dochodowego. Jego interpretacja powinna więc mieć charakter autonomiczny.

 

Trybunał podkreślił, że przedmiotowy przepis jest niejasny i nie można z niego wyprowadzić konkretnej normy prawnej. Nie wiadomo bowiem, jak rozumieć pojęcie „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży”. Na tej podstawie możliwe są dwie wykładnie tego przepisu. Wykładnia literalna wskazywałaby, że podstawą opodatkowania jest cena brutto. Tym bardziej że w innych przepisach ustawodawca wyraźnie zaznaczył, kiedy przychód jest pomniejszany o należny VAT. Taka interpretacja powoduje jednak oczywistą sprzeczność z istotą podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 1 dawnej ustawy o VAT podatek ten stanowi dochód budżetu państwa. Nie może więc jednocześnie być źródłem przychodu podatnika. Taka wykładnia prowadzi zatem do sprzeczności.

 

W ustnym uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu orzekającego podał, że brak precyzyjnego określenia istotnych elementów przepisu, a w konsekwencji normy prawnej, prowadzi do jego niejasności i niekompletności normy z niego wynikającej, a w rezultacie nie pozwala na jednoznaczną i spójną wykładnię art. 19 ust. 1 zdanie 1 ustawy o PIT. Konstytucyjna zasada państwa prawnego wymaga, aby przepisy były tak konstruowane, żeby ich adresat, w tym przypadku podatnik, mógł poznać dokładną treść oraz wysokość obowiązków daninowych w chwili zajścia zdarzeń, z których one wynikają. Tymczasem niejasność zaskarżonego przepisu prowadzi do podważenia bezpieczeństwa prawnego podatników.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bez podatku dochodowego w kwocie VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny