Bez naruszenia Konstytucji

A A A

W wyroku z 4.12.2006 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawowy 14-dniowy, nieprzekraczalny termin do złożenia sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie narusza Konstytucji.

 

Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa związane z zawisłą przed tym sądem sprawą, w której powodowie, wieczyści użytkownicy nieruchomości, złożyli wniosek o przywrócenie terminu wniesienia sprzeciwu od orzeczenia SKO, którym kolegium oddaliło ich wniosek o uznanie, że podwyżka z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona. W sądzie, który rozpatrywał wniosek o wznowienie postępowania powstał spór, czy niemożność przywrócenia zawitego terminu 14 dni na złożenie sprzeciwu nie narusza nadmiernie praw użytkownika wieczystego, a w szczególności prawa do sądu oraz zasady ochrony praw majątkowych.

 

Trybunał uznał, że ustawowy termin na sprzeciw od orzeczenia SKO jest wystarczający. Nie utrudnia drogi do sądu w stopniu, który byłby niezgodny z Konstytucją, nie narusza też praw majątkowych użytkowników wieczystych. Chroni równocześnie prawa właściciela gruntu (sygn. akt: P 35/05).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bez naruszenia Konstytucji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny