Baza Danych o Odpadach a uprawnienia samorządów

A A A

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach (tzw. BDO) oraz o gospodarce odpadami. Nowe propozycje dotyczące zmian w przepisach są właśnie na etapie konsultacji społecznych.

Modernizacja porządku prawnego była konieczna, bowiem rozwiązań wdrożeniowych wymagała wprowadzona w ubiegłym roku nowa ustawa o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Wspomniane rozporządzenie ma uregulować m.in. kwestie związane z dostępem do BDO, w której w przyszłości będą gromadzone dane o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających, a także dane nt. osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu (obecnie na stronie bdo.mos.gov.pl funkcjonuje rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie związanym z odpadami). Konsultowane rozporządzenie reguluje kwestię dostępu do BDO oraz sprawozdawczości w zakresie odpadów.

W modernizowanym akcie prawnym wymieniono co prawda marszałków województw, władze powiatów i gmin, ale nadając im przy tym różne uprawnienia. W myśl proponowanej nowelizacji dostęp do edycji danych dotyczących danego województwa, a tym samym możliwość wprowadzania do nich zmian będą mieli wyłącznie marszałkowie. Starostowie powiatów oraz burmistrzowie gmin bądź prezydenci miast będą mieli natomiast ograniczony dostęp do BDO, m.in. w zakresie warunków umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi sprzęt elektryczny i elektroniczny a organizacją odzysku oraz o rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przedmiotowe rozporządzenie miałoby wejść w życie z początkiem 2020 r., na kiedy też planowane jest oddanie BDO w pełnej funkcjonalności.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Baza Danych o Odpadach a uprawnienia samorządów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny