Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa bez prawa odkupu

A A A

W dniu 4.3.2009 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Projekt zakłada zniesienie przysługującego ANRSP przywileju dokonania odkupu nieruchomości od ich aktualnego właściciela wbrew jego woli.

 

Autorem projektu jest sejmowa komisja Przyjazne Państwo. Dokładnie chodzi o treść art. 29 ust. 5 wskazanej ustawy, który stanowi iż „Agencji przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z wyjątkiem nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych; prawo odkupu powinno być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.” Posłowie zwrócili uwagę na fakt, iż przywołany przepis przyznaje Agencji prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat po cenie, za jaką ją uprzednio zbyła. Nie jest przy tym istotne, kto aktualnie jest właścicielem nieruchomości.

 

Autorzy nowelizacji wskazali również, iż Agencja przy obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma obowiązku zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość przez jej właściciela. Nadmienić trzeba, iż przepis ten budzi również wątpliwości RPO, który na początku 2008 r. złożył w TK wniosek o stwierdzenie niezgodności wskazanego przepisu z Konstytucją RP (sygn. akt K 08/2008).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa bez prawa odkupu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny