120 000 euro odszkodowania za naruszenie prawa własności

A A A

W dniu 2.7.2002 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyznał 120 000 Euro odszkodowania od Polski za naruszenie przez władze prawa własności. Tym samym po raz pierwszy w sprawie polskiej Trybunał zasądził odszkodowanie za straty materialne.

 

Pierwszy wyrok w sprawie zapadł rok temu. Trybunał strasburski stwierdził wtedy, że Polska naruszyła prawo swojego obywatela do poszanowania mienia prywatnego, ponieważ jako spadkobierca nieruchomości wywłaszczonej w 1952 r. niezgodnie z przepisami został pozbawiony możliwości korzystania ze swojej własności. Kamienica, położona w Łomży, od 1945 r. pozostawała w posiadaniu Skarbu Państwa. Wysiłki rodziców skarżącego i jego samego zmierzające do odzyskania własności nie przyniosły skutku. Choć Naczelny Sąd Administracyjny w 1992 r. uznał nieważność decyzji wywłaszczeniowej, budynek nie został zwrócony.

 

Stwierdzając rok temu naruszenie prawa do własności, Trybunał wyznaczył stronom sześć miesięcy na zawarcie ugody, która miała obejmować zwrot nieruchomości, wypłatę odszkodowania za straty materialne oraz zadośćuczynienie za szkody moralne. Trybunał zastrzegł, że jeśli do ugody nie dojdzie, podejmie postępowanie i sam zdecyduje o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie przez Polskę konwencji o ochronie praw człowieka. W listopadzie 2001 r. skarżącego zaproszono do przejęcia nieruchomości oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie odszkodowania. Domagał się on jednak zwrotu budynku w takim stanie, w jakim został zabrany. Uznał bowiem, że usunięcie przeróbek przystosowujących go do potrzeb zajmującej go do tej pory policji byłoby zbyt kosztowne.

 

Czas na negocjacje przedłużono do maja 2002 r., mimo to nie udało się ich pomyślnie zakończyć. Wyliczenia stron dotyczące wartości nieruchomości, wysokości odszkodowania za utracone korzyści oraz zadośćuczynienia za straty moralne znacząco się różniły. Trybunał znów więc zajął się sprawą. W kolejnym wyroku orzekł, że rząd ma zwrócić obywatelowi nieruchomość w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. W przeciwnym razie Polak powinien otrzymać 60,5 tys. euro, czyli kwotę odpowiadającą wartości rynkowej budynku. Ponadto Trybunał przyznał prawowitemu właścicielowi 100 tys. euro odszkodowania, 16,5 tys. euro zadośćuczynienia oraz 3 tys. euro zwrotu wydatków poniesionych na proces w Strasburgu. Łącznie skarżący ma otrzymać od polskiego rządu 119 590 euro.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
120 000 euro odszkodowania za naruszenie prawa własności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny