Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze służebnościami przesyłu oraz ograniczaniem własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem....
Nieruchomości | 1/2020
Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) przygotowuje się do obchodów ćwierćwiecza działalności na rynku nieruchomości. Jubileusze zwykle są okazją, żeby zajrzeć do tego, co było, przypomnieć drogę, środowiska pośredników i zarządców, zastanowić się, jakie wyzwania są obecnie najbardziej...
Nieruchomości | 1/2020
Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 737; dalej WłLokU) nie przewidują prowadzenia rejestru czy ewidencji wspólnot mieszkaniowych. Stan taki funkcjonuje ponad dwadzieścia lat, od czasu wejścia w życie przepisów tej ustawy. Budzi to niekiedy wątpliwości,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 3078