Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze służebnościami przesyłu oraz ograniczaniem własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem....
Nieruchomości | 11/2019
Wynajem lokali pod prowadzenie działalności bardzo często wiąże się z przystosowaniem tegoż lokalu do potrzeb najemcy. O ile duże firmy tzw. sieciówki mają od tego ludzi oraz wypracowane standardy i podpisują od razu umowy na długi okres czasu, to początkujący przedsiębiorcy działają najczęściej w...
Nieruchomości | 11/2019
Mocą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19.6.2019 r. (II SA/Łd 340/19) uchylono decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy potwierdzenia zaistnienia przesłanek zajęcia nieruchomości w trybie przepisu art. 126 ust. 5 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056