Celem szkolenia, które odbędzie się w Warszawie 5 września 2019 r., jest określenie kluczowych uwarunkowań stosowania aktów planistycznych, w szczególności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał o ustaleniu...
Nieruchomości | 8/2019
Sprzedaż mieszkania to także uzgodnienie między stronami, jakie wyposażenie zostaje, co ma zabrać właściciel itp. Miałam klientów, którzy sprzedali mieszkanie młodej, sympatycznej dziewczynie. Nasza klientka zdecydowała, że w lokalu mogą zostać wszystkie meble, których właściciele nie będą...
Nieruchomości | 8/2019
Jak wskazano w poprzedniej części opracowania pod pojęciem części budynku, jako przedmiotu dostawy w podatku VAT należy rozumieć samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczaniu (lokale użytkowe)1, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z...
Nieruchomości | 8/2019
W ostatnich latach uwarunkowania prawne regulujące funkcjonowanie firm zarządzających nierucho­mościami ulegały istotnym zmianom. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć wymagania dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy. Wymagania dotyczące obowiązkowego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 3018