Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu skutków podatkowych inwestowania w nieruchomości oraz wskazanie najbardziej optymalnych dróg postępowania w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. obszary zagrożeń oraz ryzyk podatkowych towarzyszących inwestowaniu w...
Nieruchomości | 9/2019
Każdy, kto zmierzył się ze sprzedażą nieruchomości obciążonej hipoteką banku z tytułu kredytu walutowego, chciałby z pewnością wymazać ten epizod ze swojej pamięci. Tzw. frankowicze, którzy kupili nieruchomość z pomocą kredytu na poziomie 80–100% ceny, w przypadku konieczności jej aktualnej...
Nieruchomości | 9/2019
Zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym wywierają wpływ na szeroki zakres zróżnicowanych zagadnień. Nie sprowadzają się tylko do ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), ale dotyczą wielu innych sfer (gdzie z...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 3030