Celem szkolenia jest zidentyfikowanie podstawowych zagadnień mogących być źródłem wątpliwości lub problemów w związku ze stosowaniem nowego Prawa wodnego, przedstawienie zmian dokonanych w nowym Prawie wodnym już po jego wejściu w życie, a także przybliżenie kształtującego się dorobku orzecznictwa...
Przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywały wielu problemów praktycznych. 
Nieruchomości | 1/2019
Na łamach miesięcznika „Nieruchomości C.H.Beck” nie ma potrzeby szczegółowego omawiania pojęcia nieruchomości w prawie cywilnym. Dla porządku przywołajmy tylko zawartą w art. 46 § 1 KC podstawową definicję nieruchomości, zgodnie z którą nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące...
Nieruchomości | 1/2019
W wyroku z dnia 6.9.2018 r. (V CSK 475/17) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, zgodnie z którym do chwili zamknięcia głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwały wspólnoty mieszkaniowej, głosujący mogą zmieniać swoje zdanie, wyrażając odmienną wolę niż uprzednio. W bieżącym wydaniu „Nieruchomości...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2935