Czterodniowe szkolenie on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Nieruchomości | 10/2021
Zdarza mi się pracować z tzw. klientem poszukującym. Przed rozpoczęciem takiej współpracy badam jednak zawsze potrzebę klienta, aby doprecyzować, jakiej nieruchomości szukamy, w jakim budżecie, lokalizacji itd.
Nieruchomości | 10/2021
  Kwalifikacja transakcji najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości do odpowiedniej kategorii przychodów była problematyczna i wiązała się z koniecznością analizy wielu przepisów, a finalna interpretacja organów podatkowych była nieznana. Z pomocą przychodzi ostatnie stanowisko Naczelnego Sądu...
Nieruchomości | 10/2021
W poprzedniej części omówiono sytuacje, kiedy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu hurtowego lub detalicznego jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową. Natomiast w niniejszym opracowaniu skupimy się na omówieniu najważniejszych obowiązków związanych z pobieraną opłatą recyklingową, do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 3315