Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Nieruchomości | 4/2021
Rozpoczynamy cykl artykułów, w których przedstawione zostaną sposoby rozwiązywania konfliktu sąsiedzkiego w odniesieniu do zasad kompensacji szkody za zmniejszenie wartości nieruchomości mieszkalnych w sytuacji utworzenia OOU dla obiektów generujących hałasowe efekty zewnętrzne. W artykułach...
Nieruchomości | 4/2021
Nowością odbiegająca radykalnie od dotychczasowych regulacji jest sięgnięcie po instytucję ujawnienia roszczenia w księdze wieczystej w przypadku roszczenia o opłatę przekształceniową przewidzianego w ustawie z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 3246