Podczas 3 paneli dyskusyjnych na Konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 22/2019
1. Mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii...
Monitor Prawniczy | 22/2019
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zapadło wiele wyroków, w których sądy uznawały, że doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci tożsamości narodowej. Wśród katalogu dóbr osobistych, z pewnością jest to nowe dobro, niewymienione w art. 23 Kodeksu cywilnego, ale wskazywane przez judykaturę....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2019
Liczba tekstów: 4573