Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 24/2020
1. Ciążący na sprawcy przestępstwa określonego w art. 160 § 2 KK obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo i prawny szczególny obowiązek przeciwdziałania skutkowi (art. 2 KK) może wynikać także z przyjęcia na siebie takiego obowiązku, niezależnie od tego, czy w formie umowy...
Monitor Prawniczy | 24/2020
W opracowaniu poddano analizie zakres obowiązków kuratorów dla dorosłych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych oraz zakres zadań należących do sfery działalności kuratorów rodzinnych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Tak zarysowana tematyka wychodzi naprzeciw...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727