Kolegium Recenzentów:


SSA Stanisław Gurgul (sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku)
r.pr. Marcin Dietrich (OIRP Warszawa)
adw. Bartłomiej Jankowski (ORA Warszawa)
prof. Jerzy P. Naworski )Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. Janusz A. Strzępka (Uniwersytet Śląski)
prof. Konrad Osajda (Uniwersytet Warszawski) prof. Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
prof. Małgorzata Sieradzka (Uczelnia Łazarskiego)
prof. Dariusz Szostek Uniwersytet Opolski
adw. Andrzej Tomaszek (ORA Warszawa Polska)
prof. Robert Zawłocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)
prof. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)
prof. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski)
adw. Jakub Jacyna (ORA Warszawa)
Xawery Konarski (Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
rz.p. r.pr. dr Arkadiusz Michalak (Polska Izba Rzeczników Patentowych)

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032