Zmiana postanowienia zarządzającego powrót dziecka wydanego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Monitor Prawniczy | 20/2015
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne
Grzegorz Jędrejek
Zmiana postanowienia zarządzającego powrót dziecka wydanego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Problematyka niniejszego artykułu dotyczy problematyki postanowienia o zarządzeniu powrotu dziec­ka wydanego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r.1, która budzi istotne wątpliwości sądów powszechnych2. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono charakter prawny postępowania o odebranie dziecka, które toczy się w trybie Konwencji haskiej. Wskazano również na przepisy Konwencji haskiej, stanowiąc podstawę do odebrania uprowadzonego dziecka. Część druga artykułu zawiera argumenty wskazujące na dopuszczalność zmiany postanowienia zarządzającego wydanie dziecka, niezależnie od tego, na jakim etapie jest postępowanie wykonawcze. W części trzeciej przedstawiono problematykę dotyczącą jurysdykcji krajowej w omawianych sprawach.