Zgromadzenie wspólników – pełnomocnik

Wyrok SN z 20.3.2015 r., II CSK 384/14

Monitor Prawniczy | 24/2015
Moduł: prawo handlowe

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 KPC.

Postanowienie SN z 26.2.2015 r., III CZ 6/15