Wybrane zagadnienia związane z obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania

Monitor Prawniczy | 3/2018
Moduł: prawo UE, prawo cywilne, prawo handlowe
Karol Cieniak

Od 25.5.2018 r. administratorzy danych1 osobowych będą musieli prowadzić rejestry czynności przetwarzania danych osobowych. Ustalenie prawidłowego sposobu prowadzenia tego dokumentu jest dla administratorów danych o tyle istotne, że brak rejestru lub jego nieprawidłowe prowadzenie może pociągać za sobą nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu administratora danych z poprzedniego roku obrotowego2.