Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej pojazdów autonomicznych

Monitor Prawniczy | 9/2018
Moduł: prawo karne
Janusz Kaczmarek, Adam Sampolski

Technologia w XX i XXI w. rozwija się w dynamicznym tempie. Jeszcze kilkanaście lat temu stworzono pierwsze systemy wspomagającego parkowania1, a już dzisiaj powstają programy mające wprowadzić na rynek pojazdy autonomiczne (ang. Autonomous vehicles [AV]; niekiedy błędnie nazywane samochodami autonomicznymi, które to sformułowanie stanowi pleonazm)2. Badania nad autonomicznymi pojazdami poruszającymi się w każdych warunkach klimatycznych i terenowych od wielu lat prowadzi amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej (DARPA). Mając świadomość co do zaawansowanego rozwoju prac nad sztuczną inteligencją nowej generacji, gdzie prym wiodą Stany Zjednoczone i Chiny, artykuł obejmuje w swojej czasoprzestrzeni teraźniejszość, względnie nieodległą przyszłość pojazdów autonomicznych na europejskich i polskich drogach oraz związane z tym uwarunkowania prawnokarne.


Summary:

Selected problems of criminal responsibility of autonomous vehicles Autonomous vehicles inevitably become a reality of the present civilization. Along with the development of new technologies new questions arise which are aimed at giving an answer whether the legal systems of European countries are prepared for this new technology. One of those legal aspects is the issue of criminal responsibility of a driver. There is no doubt that the fact that a vehicle is autonomous affects the exclusion of the driver's perception and the modus operandi offences against road safety which are most common. Therefore, an attempt has been made to find answers to some problems connected with the status of a driver and driving an autonomous vehicle which are evidently different from the classical understanding of these concepts. Key words: autonomous vehicles, criminal responsibility of the driver, road safety