Współczesny paradygmat wykładni prawa karnego

Monitor Prawniczy | 24/2015
Moduł: prawo karne
Izabela Urbaniak-Mastalerz

W opracowaniu wskazano na powstałe w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego zmiany w zakresie wykładni prawa karnego i dokonano oceny tych zmian. Rozważania poczynione zostały zarówno w kontekście wykładni przepisów prawa karnego i uzasadniania wyroków przez sądy powszechne, jak i z perspektywy dokonywania wykładni przepisów ustawy przez Sąd Najwyższy. Opracowanie jest próbą dokonania odpowiedzi na istotne, także dla praktyki pytanie, w jaki sposób należy rozumieć współczesny paradygmat wykładni prawa. Punktem wyjścia do dokonania oceny jest analiza orzecznictwa SN oraz omówienie praktycznych sposobów dokonania współczesnej wykładni prawa karnego w postępowaniu odwoławczym.