Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw a brak organu reprezentującego, czy brak w składzie organu osoby prawnej

Monitor Prawniczy | 10/2018
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne
Dominika Wajda
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw a brak organu reprezentującego, czy brak w składzie organu osoby prawnej

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wybrane artykuły ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1, która, poza kilkoma przepisami, weszła w życie 15.3.2018 r. Ustawodawca zdecydował się m.in. na zmianę przepisów KC dotyczącą powoływania kuratora dla osób prawnych oraz na rozszerzenie uprawnień sądów rejestrowych w zakresie postępowania przymuszającego w odniesieniu do osób prawnych, które nie posiadają organu uprawnionego do reprezentacji lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające działanie osoby prawnej. Wprowadził także obowiązek dostarczania sądowi rejestrowemu adresów do doręczeń.


Summary:

No representative body or a vacancy in the composition of a governing body of a juridical person in the light of the Act amending the National Court Register Act and certain other acts The article analyses new regulations of the Civil Code and the National Court Register Act relating to the appointment of a guardian for juridical persons, greater powers of registration courts as regards the forcing procedure with respect to juridical persons and the obligation to provide the registration court with the address for deliveries. Key words: guardian, non-quorum body, forcing procedure, addresses for deliveries